Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Betonhuis

Betonhuis

Het Betonhuis is de aanjager van een beter verbonden Nederlandse betonsector. Het is onze missie om het bouwkundige, financiële en maatschappelijke potentieel van beton als bouwmateriaal optimaal te benutten. Dat doen we in de eerste plaats door het faciliteren van stevige en effectieve verbindingen. Tussen onze leden onderling, tussen lidbedrijven en hun opdrachtgevers, tussen vandaag en de toekomst. Maar ook: door aan te sturen op professionalisering, kennisdeling en gezonde bedrijfsvoering. Op die manier geven we samen vorm aan de stevige mogelijkheden die beton als product te bieden heeft. De missie van Betonhuis is geslaagd als de duurzame, verbindende en toekomstgerichte waarde van beton als bouwmateriaal door alle betrokken partijen in Nederland wordt onderkend, benut en omarmd.

Propositie
Het Betonhuis positioneert zich door zich te ontwikkelen tot een kennis-, informatie- en innovatiecentrum en werkt hiervoor nauw samen met de sectoren en bedrijven (leden en niet-leden). De samenwerking betreft een gezamenlijk doel: het verbeteren van het imago voor beton en het toepassingsgebied voor cement, beton en betonproducten te vergroten.

Beton geeft vorm aan leefbaarheid
Beton is een niet weg te denken grondstof voor een goed gestructureerde, stevige en prettige leefomgeving; in wonen, werken, openbaar leven en alle vormen van een gebouwde omgeving. Zichtbaar en onzichtbaar ingezet als vormgever van de leefomgeving, maakt beton gebouwd Nederland duurzamer, aangenamer en toekomstbestendiger.

Beton geeft vorm aan duurzaamheid
Mits goed ingezet, is beton een nagenoeg onverwoestbaar bestanddeel van de gebouwde omgeving. Daarmee is beton een blijvende en drijvende kracht van initiatieven in die gebouwde omgeving die haar duurzamer en minder belastend voor de omgeving maken. Beton blijft. En wat blijft, gaat mee voor de langere termijn. Wat meegaat voor de langere termijn, faciliteert een duurzamer, minder belastende bouw-omgeving.

Beton geeft vorm aan mobiliteit
Onder de gebouwede omgeving verstaan we natuurlijk ook werken die ons uiteindelijk van a naar b brengen. Duurzame sporen, weten, tunnels en bruggen zijn nagenoeg ondenkbaar zonder gebruik van beton. Beton als bestanddeel van een goed gebouwde waterweg, blijft. En geeft dus vorm aan de manier waarop we bewegen.

Voor informatie over specifieke betontoepassingen werken we samen met partners in de betonindustrie: VOBN voor gestort beton en BFBN voor prefab beton. Voor studiebijeenkomsten, symposia en congressen werken we bij voorkeur samen met organisaties in de betonwereld (zoals de Betonvereniging en SBRCURnet), met beroepsorganisaties van de doelgroepen en met diverse kennisplatforms (zoals BetonPlatform en  Duurzaam Gebouwd).

In opdracht van het Cement&BetonCentrum geeft Aeneas Media diverse vakbladen en studieboeken uit op het gebied van cement en beton.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren