Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Colofon

Colofon

 

Betoniek is hét platform over technologie en uitvoering van beton. Onderdeel van het platform is niet alleen Betoniek Standaard, maar ook Betoniek Vakblad. Beide magazines verschijnen 4 keer per jaar. Betoniek wordt uitgegeven door Aeneas Media, in opdracht van het Betonhuis, sector Cement.
 

Website

www.betoniek.nl
 

Verschijningsfrequentie 

4 x per jaar Betoniek Standaard

4 x per jaar Betoniek Vakblad
 

Hoofdredacteur

ir. Hans Kooijman
 

Uitgever / vakredacteur

ir. Jacques Linssen

073-2051022
 

Eindredactie

Redactie & zo, ir. Caroline van der Meulen
 

Redactie Betoniek Vakblad

ir. Hans Kooijman (hoofdredacteur), ir. Jacques Linssen, dr.ir. Sonja Fennis,

ing. Jan Remmits, ir. Edwin Vermeulen, ing. Henk Wapperom, dr.ir Gert van der Wegen, ing. Eelco van der Weij, dr.ir. Przemek Spiesz

 

Redactie Betoniek Standaard

In de redactie van Betoniek Standaard zijn vertegenwoordigd:

Betonova, Cement&BetonCentrum, Faber Betonpompen B.V., Heidelberg Materials, Heijmans, SKG-IKOB, TNO, IJB Groep en Aeneas

Media-advies/advertenties

Leo Nijs
l.nijs@aeneas.nl
073-2051010

 

Klantenservice
Stuur een bericht (klantenservice@aeneas.nl)
073-2051010

 

Lidmaatschappen 
Lidmaatschappen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij uiterlijk twee maanden voor het einde van de lidmaatschapsperiode telefonisch opgezegd.

 

Vormgeving

Inpladi bv

Betoniek Standaard: ISSN 2352-1090

Betoniek Vakblad: ISSN 2352-1104

Redactie en uitgever stellen deze uitgave zorgvuldig en naar beste weten samen. Zij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie in deze uitgave. Niet altijd kunnen alle rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de uitgever.

Betoniek wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze liggen bij de redactie ter inzage en zijn op te vragen.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren