Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Website veiligopdehoogte.nl geheel vernieuwd

10 mei 2021

De website van het Platform Preventie Valgevaar (www.veiligopdehoogte.nl) is geheel vernieuwd. Belangrijke vernieuwing is de speciale kennispagina die het startpunt vormt voor het veilig werken op hoogte.

Bij het ontwerpen van een gebouw moet de ontwerper rekening houden met het feit dat het  gebouw veilig en gezond kan worden onderhouden. Hiertoe heeft de overheid voorschriften opgenomen in het Bouwbesluit. De toepassing van het Bouwbesluit is speerpunt van het Platform Preventie Valgevaar. Belangrijk begrip hierbij is de arbeidshygiënische strategie (AHS) die leidend is. De AHS is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.

Bij de aanvraag van een bouwvergunning voor nieuwbouw moet de aanvrager met een checklist aantonen dat veilig onderhoud op en aan het gebouw mogelijk is. Een speciale handleiding geeft uitgebreide informatie over het Bouwbesluit. De handleiding kan van de kennispagina op de website worden gedownload.

De site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het veilig werken op hoogte en het voorkomen van valgevaar. De informatie is dan ook relevant voor opdrachtgevers, adviesbureaus, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten, producenten, gebouwbeheerders werkgevers, zzp’ers en werknemers.

‍Het Platform Preventie Valgevaar is een  samenwerkingsverband van partijen (Arbotechniek, VEBIDAK, SBD, Schoonmakend Nederland, Gebouwschil Nederland, OnderhoudNL, VSB, ASPB, Romazo, RIVM en VVT) die te maken hebben met veilig werken op hoogte. Doel is om veilig werken te stimuleren en te verbeteren en het valgevaar te verminderen door de intrinsieke veiligheid van werkplekken te vergroten. Kennisoverdracht staat hierbij centraal.

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren