Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Veel opties om CO2 te besparen

Trends in mogelijkheden toegelicht tijdens webinar - 4 december 2020

De ambities op het gebied van duurzaamheid zijn nog niet zichtbaar in de recente cijfers over het gebruik van betonmortel, maar er zijn voldoende mogelijkheden die trend te keren. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het webinar Duurzame trends en ontwikkelingen betonmortel.

Op 3 december organiseerde Betonhuis en Betoniek voor leden en lezers een webinar waarin trends over de afgelopen jaren werden belicht en vooruit werd gekeken naar ontwikkelingen en innovaties in beton. Aanleiding was onder meer het betonmortelonderzoek dat Betonhuis eens in de drie jaar uitvoert. Vraag was of je aan de cijfers over het gebruik van betonmortel al duurzame trends kon zien, die bijvoorbeeld duiden op minder CO2-uitstoot.
Die conclusie kan nog niet worden getrokken, zo bleek uit de presentatie van Wim Kramer van het Betonhuis. Het cementgebruik neemt bijvoorbeeld toe. Ook opvallend is dat het gemiddelde cementgehalte hoger is dan in de norm is voorgeschreven. Wel neemt de toepassing van hoogovencement iets toe. Maar met een percentage van 96% zit daar haast geen groei meer in.

Dus hoe lastig het ook zal zijn om de CO2-uitstoot van beton te reduceren – meer toepassing hoogovenslak biedt in ieder geval geen soelaas – zijn er wel diverse ontwikkelingen waarmee we de ambities waar kunnen maken. Niki Loonen van ABT lichtte in zijn presentatie diverse mogelijkheden toe, zoals een slimmere scheiding van betongranulaat en diverse alternatieven voor hoogovenslak en vliegas. Denk bij dat laatste aan belietcement en gecalcineerde klei, waarbij wel kritisch moet worden gekeken naar het toepassingsgebied. Ook in ontwerp en uitvoering is winst te boeken, zoals rekenen met 56-daagse of 90-daagse sterkte en het voorkomen of juist benutten van oversterkte.
Onder meer uit de discussie met de deelnemers – die, hoewel online, behoorlijk levendig was – bleek dat het vooral belangrijk is dat constructeur, aannemer en leverancier elkaar kritisch bevragen en dat zij gezamenlijk moeten zoeken naar mogelijkheden.

Zo waren de meeste deelnemers het eens met de stelling dat beton – weliswaar in aangepaste vorm - het materiaal is van de 21e eeuw.

Video en presentaties

De video van het webinar en de presentaties zijn beschikbaar voor leden van Betonhuis en lezers van Betoniek (zichtbaar na inloggen). In Betoniek 2021/1 gaan we dieper in op het onderwerp.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Pieter Lanser 10 december 2020 10:17

De stelling dat het niet goed is om een overmaat aan cement te gebruiken is natuurlijk altijd waar. Te veel is nooit goed. Maar te weinig is dat ook niet. Voortschrijdend inzicht en big data maken het technisch mogelijk om minder cement te gebruiken dan de huidige norm voorschrijft. Ontwerpen op prestatie is de toekomst. Het is dan wel aan de ontwerper om te bewijzen dat het allemaal werkt. Met enig recht kan je stellen dat het gebruik van generieke betonnormen voor luie mensen is en voor opdrachtgevers die risicomijdend zijn .... Als het inderdaad zo is dat het gemiddelde cementgehalte in betonmortel de laatste decade met 10% is toegenomen, zijn alle inspanningen in het Betonakkoord over die periode te vergeefs geweest. Dat baart mij eerlijk gezegd meer zorgen dan een betonnorm die enigszins 'outdated' is. Dat knelt des te meer daar er voor het Betonakkoord geen toegesneden monitoringsprogramma is opgetuigd.

KLaas de Vries - Strukton 05 december 2020 08:37

Het is absoluut niet goed om overmaat aan cement te gebruiken. Het verlagen van cementgehalte is absoluut niet hetzelfde als concessies aan de kwaliteit. Cement is het eerste materiaal wat wordt aangetast van beton. Uit mijn praktijk ervaring met prefab beton blijkt dat er ook goede beton kan worden gemaakt met cementgehaltes van 200 tot 280 kg/m3. Crux goede mengsel ontwerpen met goede materialen, zelfs 100% gerecycled. Dus meer en betere informatie van beton is als eerste noodzakelijk om goed beton te maken! Meer voorlichting noodzakelijk. Ik denk ook aan inschakeling van universiteiten. Afsluitend een doordenkertje van een oude rot (postuum) in het vak: `Any Fool Can Make Concrete; The Problem Is ?They Do!` Adam Neville Doen we mee aan de totaal oplossing? Kunnen we dat? NB: ontwerp op lange levensduur!. Praktijk van de weggooimaatschappij is slopen die handel we willen steeds weer wat anders!

Pieter Lanser 04 december 2020 17:24

Het is maar goed ook dat het gemiddelde cementgehalte hoger is dan de norm voorschrijft. De norm schrijft namelijk een ondergrens voor. In principe zouden alle betonsoorten een cementgehalte moeten hebben dat hoger is dan de norm, anders volgt afkeuring. De reden om meer cement toe te passen dan de norm voorschrijft zijn velerlei. Je kunt natuurlijk besluiten om op het minimum te gaan zitten, maar dan moet je vaak halsbrekende toeren uithalen om aan alle gevraagde eisen te voldoen. Of concessies doen aan de gevraagde kwaliteit. Willen we dat?

x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren