Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Stutech initieert studie naar schades aan monolithisch afgewerkte betonvloer

23 juni 2020

Het is een bekend probleem, de toplaag van een monolietvloer die na verloop van tijd loslaat. Om meer inzicht te krijgen in deze en andere schades aan monolietvloeren start studievereniging Stutech met een nieuwe studie.

Er is in het verleden al veel onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaken van schades aan monolietvloeren. Die studies hebben de nodige kennis opgeleverd. Zo is duidelijk dat schade vaak samengaat met hoge luchtgehaltes in het beton, hoger dan waarop de mengsels zijn ontworpen. Uit deze studies komen ook aanbevelingen naar voren. Helaas hebben die nog niet het gewenste effect gehad; nog steeds worden er in de praktijk veel problemen gesignaleerd. Onder deskundigen is er dan ook nog niet echt consensus over hoe de problemen zijn te voorkomen. Ook is er geen duidelijke relatie bekend tussen de schades enerzijds en cementsoort en -gehalte, vul- en hulpstoffen en waterbindmiddelfactor anderzijds.

Voor de leden van Stutech is dit een belangrijk thema. Bijna 15 jaar geleden publiceerde de studievereniging al rapporten 25a (Losse toplagen in monoliet afgewerkte betonvloeren) en 25b (Beheerste scheurvorming van voegloze elastisch ondersteunde betonvloeren), waarmee handvatten zijn gegeven om problemen te voorkomen. Tijdens de jaarvergadering van de vereniging op 17 juni bleek dat er behoefte bestaat deze rapporten te actualiseren. Daartoe is nu een studiegroep in het leven geroepen. Hoewel er al veel mensen zich daarvoor hebben aangemeld, roept Stutech meer mensen op hun kennis in te brengen. Aanmelden kan via secretariaat@stutech.nl.

Analyse van literatuur

In een eerder verschenen artikel in Betoniek, ‘Delaminatie maakt nog steeds veel los’ doet Martin Verweij van Cementbouw een analyse van bestaande literatuur en van een schadegeval met een loslatende toplaag

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren