Platform over technologie en uitvoering van beton

Delaminatie maakt nog steeds veel los
Analyse van literatuur en een schadegeval met loslatende toplaag in een monolietvloer
Martin Verweij

di 1 oktober 2019
artikel

Een meta-analyse van bekende en minder literatuur en van recente schadegevallen werpt nieuw licht op het mechanisme achter delaminatie van de toplaag van monoliet afgewerkte vloeren.

Al decennialang wordt in tal van landen gepubliceerd over schades als gevolg van delaminatie van monoliet afgewerkte betonvloeren. Enerzijds omdat er zeer veel monoliet afgewerkte vloeren worden gerealiseerd, anderzijds omdat er een grote kans op defecten is. Het betonoppervlak is groot en het wordt sterk beïnvloed door de omgeving en diverse bewerkingen. In de praktijk treden uiteenlopende schades op, zoals (craquelé)scheuren, stoffen of verzanden van het oppervlak, vorstschade, slijtage, pop-outs, onvlakheden, kleurverschillen, stroefheid en delaminatie.

Delaminatie van betonvloeren is het verschijnsel waarbij de samenhang verdwijnt tussen de toplaag (van enkele millimeters tot meer dan een centimeter) en de ondergelegen laag van de vloer. Hierdoor komt deze bovenste laag na enige tijd los van het beton (foto 2). Het is herkenbaar door het holle geluid dat ontstaat als erop wordt geklopt.

Delaminatie treedt relatief vaak op; volgens een recente Belgische publicatie [1] betreft 14% van de schadegevallen aan vloeren delaminatie. Volgens een eerder Stutech-rapport [2] treedt delaminatie op bij 1 tot 3% van alle monoliet afgewerkte vloeren. Omdat herstel niet eenvoudig is, is ook de economische schade aanzienlijk. Desondanks is er in al die jaren nauwelijks experimenteel of wetenschappelijk onderzoek verricht. Schadeonderzoeken baseren zich vaak op beschikbare documenten en op onderzoek aan boorkernen, waarmee een groot deel van de informatie wordt gemist. Hierdoor worden niet altijd de juiste conclusies getrokken. Om meer inzicht in dit fenomeen te krijgen, zijn publicaties en rapporten verzameld, ook in minder voor de hand liggende talen. Relevante informatie uit deze literatuur is met een frisse blik in kaart gebracht en toegepast bij een recent schadegeval, volgens de methode van forensic engineering [3].

Volledig
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld u
aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren