Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Stubeco

Stubeco

Stubeco is een vereniging die als doel heeft de uitvoeringstechniek van betonconstructies in de ruimste zin van het woord te bevorderen. Het accent ligt hierbij op kennis van het uitvoeren van betonwerk, hulpconstructies, wapening en arbeidsomstandigheden.

De studievereniging Stubeco is opgericht op 25 maart 1969. Stubeco is gestart als studievereniging met het accent op bekistingmethodieken. Meer en meer heeft Stubeco zich gericht op alle aspecten van uitvoeringstechnieken.

De studievereniging Stubeco is een aangesloten organisatie van de Betonvereniging en werkt in coördinerend verband met de Betonvereniging in de studie- en researchcommissies.

De 3 pijlers waarop Stubeco is gefundeerd, zijn:

  • Het verrichten van studies      (verzamelen van informatie in het vakgebied naar voorkomende en/of gesignaleerde problemen, meewerken aan het opstellen van nieuwe voorschriften).;
  • Het zorgdragen voor kennisoverdracht    (publicaties, opstellen rapporten en initiëren van onderzoek);
  • Het bevorderen en instandhouden van een netwerk    (organiseren van excursies en lezingen)

Stubeco studiewerkcommissie
Een van de belangrijke pijlers van de Stubeco is het studiewerk. Deskundigen vanuit de leden voeren studies uit die inventief en onderzoekend actuele onderwerpen oppakken en zo een waardevolle bijdrage leveren aan het goed uitvoeren van betonconstructies.
De studieonderwerpen zijn onder te verdelen in vier categorieën:

  • Bekistingen, steigers en ondersteuningen
  • Wapening en voorspanning
  • Beton
  • Sturing, informatie en kennismanagement

Het streven is om in elke categorie minimaal één studie in uitvoering te hebben. In een studieplan wordt aangegeven welke studies in uitvoering zijn, welke studies binnenkort in uitvoering zullen gaan en wordt vooruit gekeken naar mogelijke onderwerpen voor toekomstige studies.

Het studiewerk wordt gecoördineerd door de Coördinatie Commissie Studiewerk die haar naam heeft gekregen in de tijd dat moderne spelling was toegestaan. Binnen de Stubeco is deze commissie dan ook bekend onder de naam KoKo.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren