Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Stubeco legt focus op excursies en lezingen

3 april 2019

Stubeco gaat meer energie steken in kwalitatief goede excursies en lezingen en minder in het uitvoeren van studies. Niet dat studiewerk volledig stopt, maar de KoKo, de commissie die studiewerk co├Ârdineert, houdt op te bestaan.

Tijdens de jaarvergadering deed het bestuur van de studievereniging voor uitvoering van betonconstructies de plannen voor de toekomst uit de doeken. Een van de aandachtpunten is het teruglopende animo van de leden om in langlopende studiecellen zitting te nemen. De behoefte aan studiewerk is wel nog altijd levend. Maar het idee is om in de toekomst kortere en dus minder tijdrovende studies te gaan uitvoeren. En alleen als er echt behoefte aan is. Energie zal dus meer gestoken worden in kwalitatief goede excursies en lezingen.

Ook de leden werd gevraagd wat volgens hen het meeste aandacht zou moeten krijgen. Het organiseren excursies stond daarbij duidelijk op de eerste plek. Dat sluit dus goed aan bij het beleid van het bestuur. Wrang was het overigens wel dat de excursie naar de nieuwbouw van het AFAS-kantoor in Leusden, voorafgaand aan de jaarvergadering, niet door kon gaan, vanwege een ongeval op de bouwplaats.

Bij de inventarisatie onder de leden werd verder ook de netwerkfunctie van de vereniging veel genoemd als belangrijke pijler. Dat is ook een belangrijk onderdeel van een aantal activiteiten die de rest van het jaar staan gepland, zoals de studiereis in september en de viering van het 10e lustrum in november.

Tot slot werden als belangrijk speerpunten PR en samenwerking genoemd. Dit laatste met bijvoorbeeld Betoniek (zie kader), Civilion, VCB, Stutech, Stufib en Stumico.

Stubeco partner van Betoniek

Stubeco is sinds eind 2018 partner van Betoniek. Het doel van de vereniging komt voor een groot deel overeen met die van Betoniek: het delen van kennis over uitvoering van betonconstructies. Dankzij het partnerschap kunnen Stubeco en Betoniek elkaar daarbij versterken.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren