Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Krimpreductie in de praktijk

Kwaliteitsverbetering met behulp van krimpreducerende hulpstof SRA Niki Loonen - 28 september 2022

Beton en krimp zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Meestal is krimp geen probleem, maar er zijn ook diverse toepassingen waarbij het tot hinderlijke scheurvorming leidt. Dit kan weer leiden tot lekkage, extra onderhoud, betonschade of een verkorte levensduur.

Zoals in het artikel Beton zonder krimp, bestaat dat? uit Betoniek 2021/3 al is toegelicht, zijn er verschillende manieren om krimp te beperken. Zo kan de mengselsamenstelling worden geoptimaliseerd, maar dat levert in een aantal gevallen onvoldoende resultaat. Het is mogelijk om aanvullend daarop krimpreducerende hulpstoffen (SRA) toe te passen. Daar is in de praktijk steeds meer ervaring mee.

In het kort

  • Shrink Reducing Admixture, ofwel SRA, is een hulpstof die aan beton kan worden toegevoegd om de krimpeigenschappen van het beton in positieve zin te beïnvloeden
  • SRA in beton verlaagt de oppervlaktespanning van het water waardoor minder vacuümspanning in de poriën ontstaat en deze minder afnemen in volume
  • In Nederland wordt SRA nog nauwelijks toegepast, in het buitenland is het veel gebruikelijker
  • Het verwerken van beton in warehousevloeren leidt bij een specietemperatuur boven 20 ºC tot een verhoogd risico op scheurvorming en is boven 25 ºC eigenlijk niet verantwoord
  • Behalve de reductie van krimpwapening kan, met de toepassing van SRA, de water-cementfactor in beton worden verhoogd zonder dat de krimp toeneemt
  • Zeker wanneer er minder ervaring is met het toepassen van dergelijke technologie is het van belang tijdig testen uit te voeren zodat een juiste keuze kan worden gemaakt
  • Met de lessons learned staat niets een verbreding van toepassing van deze hulpstof in de weg

Beton krimpt in zowel de plastische als de verharde fase. Krimp heeft verschillende oorzaken, zoals:

  • Water wordt chemisch (en fysisch) gebonden door de hydratatie van het bindmiddel. Het reactieproduct, cementsteen, heeft een lager volume dan het oorspronkelijke cement en water (chemische krimp).
  • Water verdampt uit het beton na uitharden. Door dit waterverlies trekken de poriën samen en krimpt het beton (uitdrogingskrimp).

Shrink Reducing Admixture, ofwel SRA, is een hulpstof die aan beton kan worden toegevoegd om de krimpeigenschappen van het beton in positieve zin te beïnvloeden. Met het toevoegen van SRA kan de totale krimp van het beton, afhankelijk van onder meer de dosering, tot circa 40% worden gereduceerd. Uit laboratoriumproeven volgt dat de krimpreductie zowel in de verhardingsfase (chemische krimp) als de uitdrogingsfase (uitdrogingskrimp) optreedt.

Verwerking

SRA kan op een zelfde wijze als plastificeerders als vloeistof in het beton worden verwerkt. De hulpstof kan dus in vrijwel alle betoncentrales en betonfabrieken worden verwerkt zonder enige aanpassing.

Werking SRA

SRA in beton verlaagt de oppervlaktespanning van het water. In de fase tijdens en na verharden zorgt de SRA ervoor dat het water in de poriën van het beton gemakkelijker kan verplaatsen doordat het minder ‘stroperig’ is. SRA zorgt er niet voor dat er minder water uit het beton verdampt, de massa-afname door uitdrogen is met en zonder SRA gelijk. Er ontstaat echter minder vacuümspanning in de poriën, waardoor de poriën minder afnemen in volume. Deze gereduceerde volumevermindering van de poriën zorgt er voor dat de krimp van het beton afneemt. In een afstudeeronderzoek medio 2019 bij de TU Delft is in samenwerking met Sika de werking van SRA al eens onderzocht [1]. De grafiek in figuur 2 toont het effect van het toevoegen van SRA aan beton dat in het afstudeeronderzoek werd bevestigd.

SRA in beton verlaagt de oppervlaktespanning van het water waardoor minder vacuümspanning in de poriën ontstaat en deze minder afnemen in volume

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

1 Funderingsplaat hoogbouwmagazijn van een vrieshuis in Italië waarin SRA is verwerkt (voor de firma Newcold)
zie ook
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren