Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Betongranulaat: geen lichte materie

praktijkvoorbeeld en leerpunten toepassing betongranulaat Nick Vervoort, Jeannette van den Bos - 11 juni 2020

De laatste jaren zien we een groeiend streven naar een duurzame en circulaire economie, waarin geen afval bestaat en grondstoff en steeds opnieuw worden gebruikt. In nieuwe gebouwen en infrastructuur leidt dat tot de wens betonpuin te hergebruiken. En dan met name hoogwaardig te hergebruiken als betongranulaat, zodanig dat er minder (of geen) natuurlijk toeslagmateriaal wordt gebruikt. BAM Infra erkent het belang hiervan en heeft op diverse projecten ervaring opgedaan met het gebruik van betongranulaat; ervaringen die ons bewust hebben gemaakt van bijkomende technische uitdagingen op het gebied van veiligheid en levensduur.

In 2018 hebben Edwin Vermeulen en Cindy Vissering in het artikel ‘Kan beton nog circulairder?’[1] de betonladder toegelicht. Binnen de betonladder zijn er verschillende schaalniveaus van circulariteit: boven aan de ladder staan REFUSE en REDUCE, lager op de ladder staat RECYCLE (fig. 2). Om te beginnen met REFUSE en REDUCE: regulier beton kent een zeer lange en onderhoudsarme levensduur. Het is eenvoudig om met beton een constructie te maken die jaren meegaat. Dat is een sterk milieuvoordeel omdat we dan een lange tijd niet hoeven te (ver)bouwen. Voor RECYCLE geldt dat beton goed te recyclen is. Echter, voor materialen zoals beton is de te behalen winst op het gebied van circulariteit beperkt in vergelijking met materialen met een veel kortere levenscyclus. Het is daarom wenselijk een evenwicht te zoeken waarbij de toepassing van betongranulaat geen negatief eff ect heeft op de beoogde levensduur van de betonconstructie.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Martin Verweij - Cementbouw Betonmortel BV 18 juni 2020 15:39

Het betreft hier geen betongranulaat maar productie-afval, zie quote hieronder. Leerpunt is toch vooral dat je niet zomaar alles in beton kunt gooien, want ook daar geld: rubbish in is rubbish out. Het woord naief komt bij mij op. "Restbeton werd opgevangen in containers, waarboven het materieel (zoals betonkubels) werd gespoeld met water. Door de gebruikte waterhoeveelheid ontstond een 'waterig beton' wat neersloeg in de container in lagen met een aflopend soortelijk gewicht, namelijk: onderop de grove bestanddelen (grind en zand) en daarbovenop de fijne delen (gehydrateerd cement, kalksteenmeel en fijn zand), hierna 'cementslib' genoemd. Het restbeton en de afgekeurde betonwaren zijn gebroken en gemengd tot een betongranulaat met een volumieke massa van ongeveer 2350 kg/m³ (type A1)."

x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren