Platform over technologie en uitvoering van beton

Bekistingsdruk berekend
Theorie, regelgeving en praktijk van bekistingsdruk
Jacques Linssen, Jacques Linssen

vrij 8 december 2017
artikel

Een van de criteria bij het ontwerpen van een verticale bekisting is de druk die het verse beton op de bekisting uitoefent. Die bekistingsdruk is behalve van de stijgsnelheid van het beton van vele andere factoren afhankelijk en daardoor lastig te voorspellen. Ook de Nederlandse normen bieden niet altijd eenduidigheid. Vaak wordt uitgegaan van standaardwaarden voor de druk of de stijgsnelheid. Dat is niet altijd terecht. Zeker bij bijzondere constructies en/of toepassing van betonspecie met hoge consistentie kan het nodig zijn die druk nader uit te zoeken.

Tijdens het storten kunnen de krachten die vanuit het verse beton op verticale bekistingen worden uitgeoefend behoorlijk hoog oplopen. Problemen met lekkend cementwater of, erger nog, klappende bekistingen zijn geen zeldzaamheid. Om die problemen te vermijden, moeten er limieten worden gesteld aan de bekistingsdruk of de stijgsnelheid van het beton – de bekistingsdruk houdt immers direct verband met die stijgsnelheid. Daarmee moet worden voorkomen dat de druk op de bekistingsplaat en op bijvoorbeeld de centerpennen te hoog oploopt. Dit geldt overigens ook voor de druk op hollewandsystemen.

Volledig
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld u
aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren