Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden geopend

27 januari 2022

Zeesluis IJmuiden is woensdag 26 januari 2022 officieel door Koning Willem-Alexander in gebruik genomen. De aanleg van de nieuwe zeesluis, die duurde van juli 2016 tot augustus 2021, gaat zorgen voor een vlottere doorstroming van de scheepvaart en meer ruimte voor grote zeeschepen.

Met één druk op de knop opende de Koning vanuit het Sluis Operatie Centrum (SOC) de binnendeur van de grootste zeesluis ter wereld. Daarmee gaf hij officieel het eerste schip, Bontrup Amsterdam, toegang tot het Noordzeekanaal. Daar werd het schip welkom geheten door een vloot van schepen, die representatief is voor de nautische dienstverleners en publieke partijen in de haven, zoals het Loodswezen, Svitzer, Politie, Kustwacht, Koninklijke Marechaussee, Douane, KNRM, De Koperen Ploeg en het Corps van de Vletterlieden.

100 jaar goed bereikbaar

Dankzij de nieuwe zeesluis blijven het Noordzeekanaalgebied, de havens van Amsterdam en de Europese achterlandverbindingen de komende eeuw goed bereikbaar. De nieuwe, grotere zeesluis vervangt de Noordersluis uit 1929, die na bijna 100 jaar aan vervanging toe is. Zeesluis IJmuiden is 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep, en is daarmee de grootste zeesluis ter wereld. De diepte van 18 m maakt het voor schepen mogelijk de zeesluis vanaf zeezijde getijdeonafhankelijk te gebruiken en vlot en veilig naar de Amsterdamse Havenregio te varen. Hierdoor zijn de havens 24/7 bereikbaar via de zeetoegang in IJmuiden. Het schutten via de nieuwe zeesluis is beter te plannen en verloopt efficiënter. Dat maakt de scheepvaartafwikkeling voorspelbaarder en daarmee de dienstverlening betrouwbaarder.

Zeesluis als waterkering

De zeesluis torent boven het sluizencomplex IJmuiden uit. Reden hiervoor is dat de zeesluis op een waterkerende hoogte is gebouwd van 8.85 m boven NAP. Daarmee is de sluis voorbereid op de stijging van de zeespiegel en draagt ook in de toekomst bij aan droge voeten in het noordwestelijke deel van de Randstad.

Selectieve onttrekking

De maatregel Selectieve Onttrekking is een belangrijk onderdeel van het project Zeesluis IJmuiden. Via de zeesluis stroomt bij het schutten meer zoutwater het Noordzeekanaal in dan bij het schutten door de Noordersluis het geval is. Om natuur, land- en tuinbouw en de drinkwatervoorziening te beschermen tegen verzilting, is een oplossing gevonden in het selectief afvoeren van dit zoute water; via het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden. Rijkswaterstaat bouwt daarvoor een dam in het Binnenspuikanaal, ten noorden van de zeesluis met onderin een opening. Omdat zoutwater zwaarder is dan zoetwater, wordt uitsluitend het zoute water uit de diepe waterlagen via de opening naar zee afgevoerd. Daardoor blijft waterkwaliteit in het Noordzeekanaal en de gebieden er omheen op peil.

Aanleg Zeesluis

De aanleg van Zeesluis IJmuiden startte in juli 2016 en werd in augustus 2021 afgerond. Een intensieve periode van inventief bouwen, waarbij de ruimte beperkt was. Tijdens de bouw kon scheepvaart via de bestaande kolken het sluizencomplex blijven passeren. Om overlast op de weg te voorkomen werd al het materiaal en materieel over water aangevoerd. Vanwege de beperkte ruimte en de naastliggende sluiskolken is er vooral trillingsarm gebouwd.

Aan de sluis is alles groot. Zo wegen de twee operationele deuren en de reservedeur elk 3.000 ton. Ze hebben de grootte van een flatgebouw met een afmeting van 72 m lang, 11 m breed en 24 m hoog. Voor de aanleg van de sluis is 300.000 kubieke m beton gebruikt voor onder meer de wanden, de vloer en de deurkassen. Het beton werd vervaardigd door een eigen betoncentrale op het bouwterrein. In totaal is er ook nog eens 4.5 miljoen m3 grond afgegraven.

Testen en oefenen

Nadat de bouw was afgerond volgde in het najaar van 2021 een periode van oefenen en testen van de sluis. Hierin heeft Rijkswaterstaat samen met de bedienaars van het Centraal Nautisch Beheer, de sleepdiensten, de vletterlieden (zij leggen die schepen aan in de sluis), het loodswezen en de hulpdiensten de zeesluis getest. Belangrijk onderdeel van het oefenen met de sluis was het ervaren van de stromingen in de kolk en de krachten die ontstaan op de trossen door de waterstromen, als gevolg van de uitwisseling van zoet- en zoutwater.

Samenwerking

Het project Zeesluis IJmuiden is een samenwerkingsverband van de convenantpartijen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam samen met Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Aannemersconsortium OpenIJ (BAM-PGGM en VolkerWessels) de zeesluis gebouwd. OpenIJ is de komende 26 jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Het project is medegefinancierd vanuit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) van de Europese Unie.


Bron: Rijkswaterstaat

Meer lezen over Zeesluis IJmuiden

In Cement is in 2020 een vierluik over de nieuwe Zeesluis IJmuiden verschenen, waarin we je meenemen in het ontwerp en de uitvoering van het project. De artikelen uit deze serie zijn tijdelijk gratis toegankelijk.
• Deel 1: inleiding
• Deel 2: ontwerp van de deurkassen
• Deel 3: pneumtische caissonmethode
• Deel 4: observational method

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren