Platform over technologie en uitvoering van beton

Betoniek Standaard 17/03 - WKB: Wat Kwaliteitsborging Betekent
Uitleg wat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen betekent voor de aannemer

woe 12 augustus 2020
artikel

In 2022 treedt de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Het belangrijkste doel van deze wet is dat er minder fouten worden gemaakt en de kwaliteit van bouwwerken beter wordt. Met deze wet verandert er nogal wat in de bouw, met name in de uitvoering. In deze Betoniek laten we zien hoe de betonbranche invulling kan geven aan de nieuwe wetgeving. Omdat betonmortel een belangrijke uitvoeringsdeel heeft op de bouwplaats, gaat deze Betoniek vooral daarover. Maar vele punten gelden ook voor prefab beton.

Invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

De wkb wordt op 1 januari 2022 ingevoerd. De wet is bedoeld voor de gehele bouw, maar geldt eerst alleen voor gevolgklasse 1. Deze gevolgklasse is beschreven in het Bouwbesluit en wijkt iets af van de gevolgklasse CC1 zoals beschreven in de Eurocodes. De gevolgklasse 1 in het Bouwbesluit is van toepassing op de volgende bouwwerken:
• Grondgebonden eengezinswoningen, inclusief nevenfuncties (garage, kantoor aan huis)
• Woonboten
• Vakantiewoningen
• Bedrijfspanden van maximaal 2 bouwlagen, inclusief een klein kantoor / kantine
• Kleine fiets- en voetgangersbruggen (niet over rijks- of provinciale wegen)
• Overige bouwwerken geen gebouw zijnde tot maximaal 20 meter hoog (masten, antennes, etc.)

1 Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor veranderingen in het bouwproces

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Het doel van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dat er minder gebreken ontstaan bij de bouw. Daarom wil het kabinet dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. In de wet wordt onder kwaliteitsborging verstaan het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering zodat het eindresultaat voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit (dat met de invoering van de Omgevingswet het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)’ gaat heten). In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet toe op de uitvoering volgens de verleende vergunning. Onder de Wkb dragen partijen in de bouw zelf zorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Aan de hand van vier stappen in het bouwproces wordt uitgelegd wat de nieuwe wet voor de praktijk betekent (fig. 2).

Volledig
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld u
aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren