Platform over technologie en uitvoering van beton

Vier ministeries en dertig bedrijven ondertekenen betonakkoord

di 10 jul 2018

Tijdens een zogenoemd CEO-ontbijt hebben vier ministeries en dertig bedrijven het Betonakkoord ondertekend. Het moet vooral worden gezien als een startsein van een nieuwe, toekomstgerichte fase in de betonsector.

Het Betonakkoord kent stevige ambities. Zo is afgesproken dat CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 30%, maar bij voorkeur 49% wordt teruggedrongen, ten opzichte van 1990. Ook ten aanzien van circulariteit zijn er afspraken gemaakt. In 2030 moet al het vrijkomende betonafval worden gebruikt bij de productie van nieuw beton.

Hobbels

De betonindustrie was er vroeg bij om afspraken te maken op het gebied van milieu. Al zo’n zes jaar geleden is begonnen met de voorbereidingen van het akkoord. Na veel inhoudelijke discussies, onder meer bij eerdere CEO-ontbijten en aan de zogenoemde onderhandelingstafels, en ook enkele praktische en juridische hobbels, zijn zeven publieke opdrachtgevers, twintig producenten en acht bouwbederijven het eens geworden. Hun handtekening staat onder een twintig pagina tellend akkoord. Namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondertekende staatssecretaris Stientje van Veldhoven het akkoord. Ook Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit doen mee. Na de ondertekening blijft deelname mogelijk voor andere geïnteresseerde partijen.

Van links naar rechts: Jeannette Baljeu, Stientje van Veldhoven en Jacqueline Cramer

Samen aan de slag

Het was een lastig en traag proces, zo liet Jeannette Baljeu, voorzitter van het Betonakkoord, weten. “Maar eind goed, al goed”, aldus Baljeu. Hoewel van een eind zeker geen sprake is. “We moeten het vooral zien als het begin van een nieuwe fase en er nu alles aan gaan doen om de ambities waar te maken”. Baljeus rol is met de ondertekening min of meer uitgespeeld. Trekker wordt nu oud-minister Jacqueline Cramer. Zij was al voorzitter van de onderhandelingstafel circulariteit en is nu voorzitter van de stuurgroep. “Hoewel we formeel nog steeds niet echt van start kunnen – het akkoord moet eerst nog door Brussel worden genotificeerd – zijn we al volop bezig,” aldus Cramer. Zij lichtte tijdens het ontbijt de Governance structuur van het akkoord toe. “Naast de stuurgroep gaan er regisseurs aan de slag op zeven thema’s. Verder is er een voortgangscommissie in het leven geroepen die het proces gaat monitoren.” Het komt er volgens haar op aan veel samen op te trekken. Het motto is dan ook “Samen aan de slag”.

Dat het samen moet was ook een van de boodschappen van Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. “Hoewel het vooral een kwestie van actie is, en in mijn ogen haastige spoed in dit geval goed is, ontkom je er niet aan veel te overleggen. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder”. MVO Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het akkoord. Van der Heijde roemde vooral de inspanningen van Stefan van Uffelen en Mark Spetter. Maar zij wilde zeker ook alle aanwezigen een groot compliment geven voor wat er is bereikt.

"Alleen ga je sneller maar samen kom je verder"

Eisen in contracten

Tijdens het ontbijt onderstreepten twee medeondertekenaars het belang van het Betonakkoord. Volgens Michèle Blom, DG bij Rijkswaterstaat, past het Betonakkoord heel goed in binnen de doelstellingen van de organisatie. Hoewel beton maar voor zo’n 14% verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot van RWS, hechten ze veel waarde aan het akkoord. Blom: “Wij gaan eisen opnemen in contracten en zullen de markt daarmee scherp houden. Ieder jaar leggen we daarbij de lat wat hoger”. Volgens Frank Bekooij, directeur van Strukton Civiel, is de definitieve oplossing er nog niet. “We weten wel waar we naar toe willen en hebben allemaal hetzelfde doel. Het Betonakkoord schept daarbij belangrijke kaders.”

Vliegende start Klimaatakkoord

Ondanks de vertraging bij de totstandkoming van het akkoord, lijkt de timing nu toch erg goed. Op dezelfde dag als de ondertekening van het akkoord, is ook het Klimaatakkoord van het kabinet Rutte III gepresenteerd. Het Betonakkoord sluit daar goed op aan. In feite is het Betonakkoord een vliegende start voor de uitvoering van die het Klimaatakkoord. Daarmee heeft de betonindustrie een belangrijke voorsprong op andere industrieën.

Betonakkoord

Betonakkoord

Themanummer Circulariteit

Medio juli komt een themanummer van Cement uit over circulariteit.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren