Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Verharding van beton versneld met hulpstoffen

Toevoeging van synthetisch geproduceerd calciumsilicaathydraat versnelt hydratatie Meint Baron - 29 juni 2022

Het verharden van beton kan met toepassing van versnellers worden bespoedigd. Dit heeft een aantal aantrekkelijke voordelen ten opzichte van conventionele methoden, zoals toepassing van snelverhardend cement of het verwarmen van het betonmengsel. Met name in de prefab-betonindustrie is met versnellers de nodige ervaring opgedaan.

Vaak bestaat de wens beton sneller te laten verharden. Dan kan bijvoorbeeld een pasgestorte vloer sneller worden afgewerkt, de bekisting of mal eerder worden verwijderd, de bekistingsdruk worden beperkt of de nabehandelingsduur worden verkort. Zeker in de prefab-betonindustrie is de behoefte aan snelverhardend beton groot. Daarmee kan immers de productie worden geoptimaliseerd en kunnen kosten worden bespaard. Snelverhardend beton kan het verschil maken tussen een mal één of twee keer per dag vullen. Om beton snel te laten verharden, wordt als bindmiddel vaak portlandcement CEM I toegepast. Een bekend voorbeeld is het ‘kwartje C’. Hiermee wordt bedoeld dat een deel (25%) van het cement wordt vervangen door een snel portlandcement: CEM I 52,5 R (vroeger: ‘portlandcement C’). Dit cement heeft een hoog klinkeraandeel (> 95%) en een hoge fi jnheid. Omdat in de prefab-betonindustrie veel belang wordt gehecht aan snelle productie, is toepassing van portlandcement er gemeengoed. Andere mogelijkheden om de verharding te versnellen, zijn de toepassing van meer cement / een lagere water-cementfactor en het verwarmen van de betonspecie tijdens de productie. Deze maatregelen worden vaak in combinatie met elkaar gebruikt.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Toepassing van prefab-betonelementen bij Amare in Den Haag; om grip te houden op de bekistingsdruk zijn versnellers toegepast, foto: Pieter van Marion
Toepassing van prefab-betonelementen bij Amare in Den Haag; om grip te houden op de bekistingsdruk zijn versnellers toegepast, foto: Pieter van Marion
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren