Platform over technologie en uitvoering van beton

Verantwoord circulair beton
Zijn durability, sustainability en circulariteit verenigbaar?
Mark van der Wolf

ma 18 mei 2020
artikel

Het begrip circulariteit is niet meer weg te denken uit de bouw. Kort gezegd komt circulariteit erop neer dat bouwdelen of bouwmaterialen uit afgeschreven en daarom te amoveren constructies worden hergebruikt in nieuwe constructies. Voor nieuw beton wordt meestal bedoeld het (gedeeltelijk of volledig) vervangen van natuurlijk gewonnen toeslagmateriaal door gerecycled toeslagmateriaal. Hoe wordt de kwaliteit van het materiaal geborgd in de huidige regelgeving?

Door het teruggewonnen materiaal uit beton opnieuw toe te passen, komt er een ‘nieuwe’ grondstoffenstroom op gang. Het is belangrijk na te denken over hoe we deze grondstoffenstroom zodanig inpassen in de bestaande productiestroom, dat het leidt tot productie van betrouwbare en duurzame (durable) constructies. Ook moet vooraf worden bepaald wat het doel is op het gebied van milieu (sustainable). Wil men door middel van circulair bouwen de impact van winning van materialen op de natuur beperken of wil men de CO2-uitstoot reduceren en zo de belasting op het milieu beperken? Want duidelijk is dat durability, sustainability en circulariteit lang niet altijd verenigbaar zijn.

1 Door het teruggewonnen materiaal uit beton opnieuw toe te passen, komt er een 'nieuwe' grondstoffenstroom op gang

Voorbeeld tegenstrijdigheid: betongranulaat en cementbehoefte

Het toepassen van een circulair toeslagmateriaal (of vulstof en/of gedeeltelijk bindmiddel) kan tot gevolg hebben dat de waterbehoefte en het daaraan gekoppelde cementgehalte in een betonmengsel zal toenemen. Ook kan dit leiden tot meer transport van materialen. Beide aspecten werken nadelig op de MKI-waarde van beton.

Volledig
artikel lezen?
het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld u
aan bij ons netwerk.

Reacties

Hans Kooijman - Betoniek 19 mei 2020 15:09

Ik bekijk net nog even het fotootje bij het artikel. het was me echt ontschoten bij de "voortoets" Die machine staat een nieuw (let op de stekeinden op bovenste vloer) casco te slopen... Tja da's lekker circulair zou je zeggen :)

xMet het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren