Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Thermisch gereinigde recyclematerialen in monolietvloeren

Onderzoek naar mogelijkheden en gevolgen Daphne Sijtsma - 22 december 2023

In een bureaustudie, in het kader van de opleiding Betontechnologisch adviseur (BTA) van de Betonvereniging, is het gebruik van thermisch gereinigde recyclematerialen als duurzaam alternatief voor toepassing in monolietvloeren onderzocht. De studie heeft één duidelijk doel: advies geven over het gebruik van deze materialen en hun impact op de prestaties van monolietvloeren[2]. En daarmee een weg vinden naar duurzame en circulaire monolietvloeren zonder concessies te doen aan kwaliteit.

In het kort

  • Met thermische reiniging kan teerhoudend asfalt geschikt worden gemaakt voor gebruik in beton
  • Het gebruik van (lokale) thermisch gereinigde recyclematerialen (TGR) leidt tot een verlaging van de MKI-waarde
  • Bij het samenstellen van een betonmengsel met TGR voor monolietvoeren moet met een aantal eigenschappen rekening worden gehouden
  • Met name delaminatie is een veel voorkomende schade
  • Het is aan te bevelen om vooraf een geschiktheidsonderzoek te doen naar mensgels met TGR
  • Communicatie tussen betoncentrale en verwerkers is essentieel
  • Een monolietvloer met 100% TGR kan worden uitgevoerd met vergelijkbare prestaties

Met thermische reiniging kan teerhoudend asfalt worden gerecycled en geüpgraded, waarna het geschikt wordt voor gebruik in beton. De zogenoemde Thermisch Gereinigde Recyclematerialen (TGR) komen voort uit een proces in speciale installaties, bekend als Thermische Reinigingsinstallaties (TRI).
Het proces begint met het verzamelen van teerhoudend asfaltafval, dat vaak verontreinigingen en ongewenste materialen bevat. Dit asfalt wordt naar de TRI-faciliteit getransporteerd, waar het onder gecontroleerde omstandigheden wordt onderworpen aan hoge temperaturen. Tijdens dit thermische proces worden de onzuiverheden en teercomponenten door middel van verbranding verwijderd, waardoor zuiverdere en bruikbare materialen overblijven.
De resulterende gereinigde recyclematerialen vertonen eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van primair zand en grind. Dit is te danken aan het feit dat zand en grind oorspronkelijk de basismaterialen zijn van teerhoudend asfalt. Door die vergelijkbare eigenschappen kan het recyclemateriaal worden gebruikt als alternatieve grondstof in beton.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Daphne Sijtsma - Van de Beeten Grondstoffen en Recycling 12 januari 2024 13:03

De MKI is afhankelijk van meerdere componenten, waaronder de locatie van herkomst, het productieproces van de thermische reiniging en de output materialen, het moment van 'einde afval' status, ... Daarbij moet de vergelijking gemaakt worden ten opzichte van het soort en herkomst van het toeslagmateriaal dat vervangen gaat worden. Het is een interessante vraag waar geen eenvoudig antwoord op te geven is, dit zal berekend moeten worden per mengsel en per centrale.

Martin Verweij - Cementbouw 03 januari 2024 12:41

Een heel goed artikel over alle aspecten van TGR in beton; karakterisering, mengselontwerp, uitvoering, risico's, nabehandeling et cetera. Vraag: is er een percentage voor de MKI verlaging te geven? Op mengselniveau, bandbreedte?

Monoliet afgewerkte druklaag op een kanaalplaatvloer
Monoliet afgewerkte druklaag op een kanaalplaatvloer
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren