Platform over technologie en uitvoering van beton

Stufib start studie over constructief ontwerpen met innovatieve betonsoorten

woe 7 okt 2020

De betonsector staat voor een grote opgave om op de CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn vele initiatieven: klinkerarme cementen, circulariteit, alternatieve bindmiddelen, urban mining en gebruik van alternatieve vulstoffen en toeslagmaterialen. Diezelfde initiatieven werpen weer nieuwe vragen op: zijn de alternatieven wel net zo betrouwbaar als het vertrouwde 'EN 206-beton'?

De constructeur zal in toenemende mate worden geconfronteerd met de vraag hoe een constructie op basis van alternatieve bindmiddelen, vulstoffen en toeslagmaterialen moet worden berekend. Om die reden start Stufib, op inititatief van de vaste commissie In-situ, met Studiecel 31. Deze studiecel gaat een inventarisatie maken van de gewenste (constructieve) parameters, inclusief de bijbehorende beproevingsmethoden. Dit om inzichtelijk te krijgen aan welke (constructieve) aspecten een innovatief/alternatief beton moet voldoen. De voornaamste vraag hierbij is welke informatie de constructeur nodig heeft van de betontechnoloog en wanneer deze informatie betrouwbaar genoeg is.

Deelnemen?

Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan deze studiecel. Aanmelden kan via stufib.nl/studiecel-constructief-ontwerpen-met-innovatieve-betonsoorten

Reacties

Balk van geopolymeerbeton in een vierpuntsbuigproef

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren