Platform over technologie en uitvoering van beton

Richtlijn Steigers opgenomen in Arbocatalogus

do 20 dec 2018

De Richtlijn Steigers wordt opgenomen in de Arbocatalogus Bouw & Infra. Dat heeft Volandis officieel bekendgemaakt aan VSB en Bouwend Nederland KOMAT. Daarmee is de richtlijn formeel onderdeel van de Arbowetgeving.

Stand der techniek
De Richtlijn Steigers heeft betrekking op alle stalen steigers, opgebouwd uit losse onderdelen. Alle relevante aspecten voor het veilig werken op hoogte komen aan de orde: van ontwerp, met teken- en rekenregels, via bouw door steigermonteurs, tot gebruik en demontage. De richtlijn behandelt dan ook de gehele levenscyclus van de steiger. Het is een ‘levend document’ waarvan de inhoud continu wordt aangepast aan de stand der techniek. Zo zijn lezers altijd op de hoogte van de meest recente inzichten en weet iedereen waarmee bij het monteren, gebruiken en demonteren van steigers rekening moet worden gehouden. Ten minste eenmaal per jaar vindt een update plaats.

Scholingsstructuur
Een belangrijk bestanddeel van de Richtlijn Steigers is de scholingsstructuur. Alle functies in de steigerbouw zijn in de richtlijn omschreven en de bevoegdheden zijn vastgelegd. Om steigers te mogen bouwen, is het noodzakelijk om geregistreerd te staan in het Centraal Diploma Register voor de steigerbouw. Met de aangesloten gespecialiseerde montagebedrijven en uitzendorganisaties is geïnvesteerd in scholing en certificering en diplomering van het steigerpersoneel. Ook (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks ‘even een steiger monteren’ moeten zorgen dat de betrokken medewerkers zijn ingeschreven in dit register. Hoe eenvoudiger de constructies men monteert of hoe meer ervaring men heeft, des te eenvoudiger de opleiding. Maar in alle gevallen moet er een examen zijn afgenomen dat leidt tot een persoonscertificaat. De uitvoering van dit proces, dat zich richt op verbetering van de vakbekwaamheid, ligt bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte.

Breed draagvlak
De opname van de Richtlijn Steigers in de Arbocatalogus Bouw & Infra is de kroon op een gezamenlijke inspanning van verschillende branches om de veiligheid van het werken op hoogte te verbeteren. De feitelijke start van de richtlijn ligt in de jaren negentig, toen de basis werd gelegd met de Richtlijn Pijpen en Koppelingen (RPK). Ruim tien jaar later werd besloten de richtlijn breder op te pakken en er een coproductie van te maken met de Kontaktgroep Materieel (KOMAT) van Bouwend Nederland. Dankzij inspanningen van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerken Betonbekistingbedrijven (VSB) en KOMAT en zag de richtlijn in 2008 het licht. Aan de totstandkoming is verder bijgedragen door onder meer Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), universiteiten, TNO, ministeries, Aboma en Volandis (Volandis heeft producten van Arbouw overgenomen en onderhoudt en vernieuwt deze). Hierdoor is een richtlijn ontstaan die breed wordt gedragen in zowel de bouw als de industrie.

Beschikbaarheid

De Richtlijn Steigers is voor iedereen gratis toegankelijk en als digitale richtlijn te vinden op www.richtlijnsteigers.nl. Hier kunnen eventueel printexemplaren van de richtlijn worden besteld.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren