Platform over technologie en uitvoering van beton

Rapport OvV geen aanleiding aanpassing stappenplan breedplaatvloeren

woe 12 dec 2018

De bevindingen van de OvV naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven, zijn geen aanleiding voor aanpassing van het stappenplan voor de beoordeling van gebouwen met breedplaatvloeren. Dat heeft minister Ollongren in een brief laten weten aan de Tweede Kamer, in reactie op een onderzoek van prof. Simon Wijte.

In oktober 2018 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een onderzoeksrapport uit naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport in mei 2017. In het rapport stelde de OvV dat de focus in het stappenplan – dat is opgenomen in het informatiedocument voor de beoordeling van breedplaatvoeren uit 2017 – moest worden verlegd naar het ontwerp van de vloer en de detaillering van de plaatnaden. Naar aanleiding daarvan heeft minister Ollongren aan prof. Simon Wijte (Adviesbureau Hageman, TU Eindhoven) gevraagd te onderzoeken wat de consequenties zijn van de bevindingen van de OvV voor het informatiedocument.

De conclusie van het onderzoek van Wijte is dat de bevindingen van de OvV geen aanleiding geven voor aanpassing van het informatiedocument en dus het stappenplan. Dat bevestigt de minister in een brief op 12 december aan de Tweede Kamer. Ook is er geen reden om resultaten van onderzoeken, die overeenkomstig het stappenplan zijn uitgevoerd, te herzien. De notitie wordt onderschreven door een klankbordgroep, waarin zitting hebben: TNO, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Bouwend Nederland, VNconstructeurs, Bond Federatie van Betonfabrikanten, TU Delft en Rijksvastgoedbedrijf.

"Verankeringslengte van de koppelwapening ter plaatse van de plaatnaden niet maatgevend"

Belangrijk gegeven voor de conclusie van Wijte is dat bij de beoordeling volgens het stappenplan – bedoeld voor bestaande constructies – het aangetroffen legplan en de detaillering als uitgangspunt zijn genomen. Verder geeft Wijte aan dat de verankeringslengte van de koppelwapening ter plaatse van de plaatnaden niet maatgevend is. Dit wordt bevestigd in het aanvullende onderzoek naar de constructieve veiligheid van breedplaatvloeren, dat momenteel in opdracht van het ministerie van BZK wordt uitgevoerd door Adviesbureau Hageman. De OvV stelde in zijn rapport nog dat deze koppelwapening in het geval van parkeergarage in Eindhoven te kort was.

Reacties

Copyright 2019 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren