Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Pompen als het moet

Bekistingsoplossingen voor gemaal in versterkte afsluitdijk Marcel Krijt, Harry Corporaal - 10 januari 2024

De Afsluitdijk ondergaat op dit moment een behoorlijke metamorfose. Vanwege het veranderende klimaat stijgt de zeespiegel en zijn er steeds vaker extreme weersomstandigheden. De dijk moet ons hiertegen blijven beschermen. Vanuit het IJsselmeer moet bovendien meer water kunnen worden afgevoerd. Daarvoor worden onder andere nieuwe keersluizen, spuigroepen en een gemaal gebouwd. In dit artikel beschrijven we de bouw van de pompgroepen bij Den Oever en de bekistingsoplossingen die daarvoor zijn toegepast.

In het kort

  • Overtollig water afkomstig uit het IJsselmeer wordt naar de Waddenzee afgevoerd volgens het principe ‘spuien als het kan, pompen als het moet’
  • De totale pompcapaciteit van de nieuwe Afsluitdijk bedraagt 235 m3 per seconde
  • De twee pompgemalen bij Den Oever bestaat uit twee zijwanden en twee tussenwanden, met daartussen drie keer een aanstroommassief
  • Voor de wanden van de inlaat is een grootpaneelbekisting als basis met daarin houten vuldozen toegepast
  • Om de bekistingsdruk te beheersen, is de maximale stijgsnelheid van het beton in de bekisting berekend op 1,2 m/h op basis van DIN 18218:2010-01
  • De bekistingsoplossing voor het aanstroommassief bestaat uit twee delen: een ondersteuning voor de vloerstort en jukken voor de afgeschuinde vorm
  • De bekistingsonderdelen worden in de fabriek voorgemonteerd en op de bouwplaats afgemonteerd tot verhijsbare elementen
  • Om de warmteontwikkeling van het massabeton te beperken, is een samenstelling op basis van hoogovencement CEM III/B met een water-cementfactor van 0,50 toegepast

Projectgegevens

Project: Versterking Afsluitdijk
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Opdrachtnemer: Bouwcombinatie Levvel (BAM, Van Oord, Rebel)
Contractvorm: Design, Build, Finance and Maintain (DBFM)
Bekisting: BAM Materieel
Bekisting aanstroommassief: BAM Materieel, Safe en Peri
Betonleverancier: Dyckerhoff
Opdracht verleend: maart 2018
Bouwwerkzaamheden: eind 2018 tot medio 2025
Geplande oplevering: eind 2025

De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan negentig jaar tegen overstromingen. Om te zorgen dat deze indrukwekkende waterkering zijn functie goed kan blijven uitvoeren, pakt opdrachtgever Rijkswaterstaat de dijk op waterveiligheid en waterbeheer aan. Ten eerste wordt de dijk versterkt. Volgens de Waterwet moet de Afsluitdijk een storm kunnen doorstaan die eens in de 10.000 jaar voorkomt. Op basis van klimaatscenario’s zijn randvoorwaarden voor de versterking van de dijk opgesteld. Ook wordt de capaciteit van de spuisluizen verhoogd, zodat meer water, dat vanuit de Alpen via de rivieren het IJsselmeer binnenstroomt, kan worden afgevoerd naar de Waddenzee. Verder wordt de weg en het fietspad over de dijk beter en veiliger gemaakt en komt er een vismigratierivier. Bijkomende uitdagingen zijn dat het wegverkeer tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk mag worden gehinderd en dat het scheepvaartverkeer de Afsluitdijk moet kunnen blijven passeren.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Impressie van de nieuwe situatie bij Den Oever. Nieuwe pompgroepen (in rood omcirkeld) Nieuwe spuigroepen (in blauw omcirkeld)
1. Impressie van de nieuwe situatie bij Den Oever. Nieuwe pompgroepen (in rood omcirkeld) Nieuwe spuigroepen (in blauw omcirkeld) Bron: Rijkswaterstaat
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren