Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Periodieke keuring grote gebouwen verplicht per 1 juli 2024

15 april 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn eigenaren van grote, publiek toegankelijke gebouwen verplicht een periodieke keuring van de constructieve veiligheid uit te voeren, volgens NTA 8790. Dit is op 12 april gepubliceerd in de Staatscourant. Vanaf diezelfde 1 juli geldt ook een uitbreiding van de onderzoeksplicht naar breedplaatvloeren.

Onderzoeksplicht breedplaatvloeren

Voor meer informatie over de breedplaatvloeren, zie het bericht ‘Onderzoeksplicht breedplaatvloeren per 1 juli 2024 uitgebreid naar gevolgklasse CC2’.

Aanleiding voor invoering van de verplichte constructieve keuring was het instorten van het tribunedak van het AZ-stadion op 10 augustus 2019 en het daarop volgende onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

De verplichte periodieke keuring geldt voor gebouwen die na 1950 zijn gebouwd (of verbouwd) en die bestemd zijn voor minimaal 5000 personen. Het gaat om gebouwen uit gevolgklasse 3 (conform NEN-EN 1990), ofwel gebouwen met een bijeenkomstfunctie, een onderwijsfunctie, een sportfunctie of overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer. Hieronder vallen onder andere concertzalen, theaters, stadions, tribunes, bioscopen, evenementenhallen, sporthallen, gebedshuizen, onderwijsgebouwen, winkels en/of winkelcentra en stationsgebouwen.

Het aantal van 5000 personen geldt voor een eerste fase. De periodieke beoordeling wordt namelijk gefaseerd ingevoerd.

NTA 8790

Leidend bij de beoordeling is NTA 8790, die eerder al is opgesteld door NEN. Deze NTA heeft een risico-gestuurde aanpak. Daarbij wordt gekeken naar de kans op bezwijken van een constructieonderdeel en de gevolgen ervan. Er moet zowel een initiële beoordeling als een periodieke beoordeling plaatsvinden. De initiële beoordeling moet zijn uitgevoerd vóór 1 juli 2025. De frequentie van de periodieke beoordeling is afhankelijk van het risico en varieert tussen de drie en de tien jaar.

De beoordeling moet plaatsvinden door een onafhankelijk deskundig bedrijf. Het bedrijf moet dus onafhankelijk zijn van de opdrachtgever en mag geen betrokkenheid hebben bij het eerdere ontwerp en de bouw van het gebouw. De persoon die de beoordeling uitvoert, moet zijn geregistreerd als Registerontwerper of Registertoetser B in het Constructeursregister.
Bevoegd gezag zal erop toezien dat de beoordeling ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Besluit bouwwerken leefomgeving

De wettelijke verplichting is opgenomen in Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In een wijziging in de Omgevingsregeling, die op 12 april 2024 is gepubliceerd in de Staatscourant, staat een nadere toelichting en is bepaald dat de verplichting op 1 juli 2024 van kracht wordt.

Nadere toelichting

Een nadere toelichting op de verplichting staat op de website van de Rijksoverheid.

Meer in Cement

Een uitgebreid artikel over de periodieke keuring verschijnt binnenkort in Cement.

Bestellen NTA

De NTA 8790 ‘Periodieke beoordeling betrouwbaarheid van constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken’ is gratis te bestellen op www.nen.nl.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren