Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Onderzoeksplicht CC2-gebouwen met breedplaatvloeren vermoedelijk ingeperkt

15 april 2022

TNO is in opdracht van het ministerie van BZK bezig met een onderzoek naar een methode voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van bestaande breedplaatvloeren. Hoewel het onderzoek is vertraagd, wijst minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer er wel al op dat de onderzoeksplicht voor CC2-gebouwen met breedplaatvloeren vermoedelijk kan worden ingeperkt.

TNO heeft een methode ontwikkeld voor een beoordeling van de betrouwbaarheid van bestaande breedplaatvloeren. Deze methode kan worden ingezet om een uitspraak te doen over de betrouwbaarheid van de bestaande voorraad breedplaatvloeren in Nederland in gevolgklasse CC2 (oa. woon- en kantoorgebouwen < 70 m). Door de complexiteit van het onderzoek en capaciteitsproblemen is dit onderzoek vertraagd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het onderzoeksrapport, dat naar verwachting nog in april wordt gepubliceerd.

Vooruitlopende op het rapport geeft minister Hugo De Jonge in een brief van 12 april aan dat vloeren met een beperkte en middelgrote overspanning onder bepaalde voorwaarden en uitgangspunten voldoen, zonder dat nader onderzoek nodig is. Het onderzoeksrapport is niet bedoeld om direct in de praktijk te worden toegepast. Als schakel tussen het rapport en de praktijk wordt nog een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan kan vervolgens worden gebruikt voor een nader uit te werken onderzoeksplicht voor gebouwen in gevolgklasse CC2.

Monitoring onderzoeksplicht

De minister heeft de kamer ook geïnformeerd over de voortgang van de bestaande onderzoeksplicht voor gebouwen met breedplaatvloeren in gevolgklasse CC3. Er is een enquête uitgevoerd onder de 87 grootste gemeenten. Hiervan hebben 73 gemeenten de enquête ingevuld en 69 daarvan hebben de inventarisatie afgerond. Bij 31 van de 69 gemeenten zijn uiteindelijk geen gebouwen gevonden die onder de onderzoeksplicht vallen. Bij de overige 38 gemeenten zijn van 477 gebouwen onderzoeksrapporten beoordeeld en van 196 gebouwen (bij 16 gemeenten) is een onderzoeksrapport opgevraagd maar nog niet ontvangen. Van de 447 beoordeelde gebouwen voldoen er 420 aan de rekenregels en 27 niet. Bij de gebouwen die niet aan de rekenregels voldoen zijn acties uitgevoerd of lopen er nog acties. Het gaat hier om aanvullende risicobeoordelingen, proefbelastingen of versterkingen. Bij 3 gebouwen is er tot nu toe een proefbelasting uitgevoerd met een gunstige uitkomst en 8 gebouwen zijn al versterkt.

Brief aan Tweede Kamer

De brief van minitser Hugo de Jonge De voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is beschikbaar op www.rijksoverheid.nl.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren