Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Onderzoek TNO leidt tot grote versnelling in de beoordeling CC2-constructies met breedplaatvloeren

26 april 2022

Een deel van de breedplaatvloeren in gevolgklasse 2 (CC2) kan op voorhand als niet risicovol worden beschouwd. Dit blijkt uit een door TNO ontwikkelde probabilistische beoordelingsmethode.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in 2020 aan TNO opdracht gegeven om een methode uit te werken om de betrouwbaarheid van bestaande constructies met breedplaatvloeren in CC2 te kwantificeren. TNO heeft daarbij gekozen voor het ontwikkelen van een probabilistische beoordelingsmethode. Een groot aantal typologieën van breedplaatvloeren is beschouwd en met het probabilistische model doorgerekend. De variatie in de geanalyseerde typologieën betreft: de overspanningslengte en dikte van de vloer, de lengte van de koppelstaven achter de tralieliggers, het wel of niet opruwen van de breedplaten, en diverse andere omstandigheden zoals type belasting. Vervolgens is beoordeeld wat de invloed is van constructies met dit type vloeren die al meerdere jaren goed functioneren op de betrouwbaarheid ervan.

Dankzij deze aanpak is het mogelijk om tot een oordeel te komen onder welke omstandigheden de vloeren voldoende of onvoldoende betrouwbaar zijn. Daardoor is een grote versnelling in de beoordeling van de bestaande CC2-constructies mogelijk.

Statisch onbepaald opgelegde verdiepingsvloeren uit CC2 met een overspanning kleiner dan 8,5 m voldoen aan het afkeurniveau uit NEN 8700

Het onderzoek richt zich op breedplaatvloeren met primaire krachtsoverdracht over één of meer naden in gebouwen die ten minste 5 jaar oud zijn (vóór 2017 opgeleverd) en in gebruik genomen zijn. Het model en de resultaten zijn verwoord in het TNO-rapport TNO 2022 R10122 ‘Probabilistische kwantificering van de veiligheid van bestaande breedplaatvloeren’ dat op 18 april 2022 is gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.
Voor de betreffende constructies is geconcludeerd dat statisch onbepaald opgelegde verdiepingsvloeren met een overspanning kleiner dan 8,5 m voldoen aan het afkeurniveau uit NEN 8700 voor CC2-constructies. Vloeren met een overspanning groter dan 8,5 m zijn betrouwbaar als sprake is van nabewerkt oppervlak van de breedplaat en géén gewichtsbesparende elementen zijn toegepast. Gelden die twee voorwaarden, dan voldoen vloerconstructies tot een overspanning van 10 m.
Verder geldt dat geïsoleerde dakvloeren in de beschouwde, bestaande constructies aan het afkeurniveau voldoen bij een overspanning tot 10 m. Niet-geïsoleerde dakvloeren die onderhevig zijn aan directe zonbestraling voldoen niet aan de betrouwbaarheidseis.

In het rapport komt naar voren dat bijzondere aandacht moet worden besteed aan vloeren die statisch bepaald zijn opgelegd. Deze vloeren voldoen niet, tenzij kan worden aangetoond dat vloeien van de koppelwapening het bepalende faalmechanisme is. Overigens komen statisch bepaalde breedplaatvloeren in de kritische categorie (primaire krachtsoverdracht over één of meer naden) nauwelijks voor.
Gebouwconstructies met koppelstaven, die niet doorsteken voorbij de tralieliggers, voldoen niet onder andere omdat er sprake is van een zeer bros bezwijkgedrag.

Het genoemde rapport geeft een overzicht van de opbouw en de ontwikkeling van het probabilistische model en de uitkomsten van de berekeningen. Het rapport is niet bedoeld om direct in de praktijk te worden toegepast. Als schakel tussen het rapport en de praktijk zal in de komende maanden een stappenplan worden ontwikkeld.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren