Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Nieuwe lector Constructieve Veiligheid

24 september 2020

Op initiatief van Betonvereniging, Hogeschool van Amsterdam en Bouwen met Staal is in 2019 het lectoraat Constructieve Veiligheid in het leven geroepen. Voor de duur van minimaal vier jaar gaat het lectoraat zich inzetten voor de praktische toepasbaarheid van fundamenteel onderzoek naar nieuwe duurzame constructiematerialen en -technieken en productiemethoden. Dat gebeurt onder aanvoering van dr.ir. Michiel Horikx als bijzonder lector Constructieve Veiligheid. Op 22 september jl. hield hij zijn intreerede.

Praktisch toepasbaar onderzoek

Aanleiding voor instelling van het lectoraat Constructieve Veiligheid zijn recente, veelbesproken incidenten als het bezwijken van de parkeergarage bij Eindhoven Airport en het tribunedak van het AZ-stadion in Alkmaar. Ook om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen, gaat het lectoraat zich bezighouden met het structureren van onderzoeksopgaven en het praktisch toepasbaar maken van lopend en komend fundamenteel onderzoek bij wetenschappelijke instituten. Daarnaast richt het lectoraat zich op verdere verbetering en vernieuwing van lesstof en van de bijbehorende professionalisering van docenten in het constructieve onderwijs. Hierdoor worden onderwijs en onderzoek volledig gekoppeld.

Aanstelling lector

Het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam heeft het bijzonder lectoraat Constructieve Veiligheid per 1 september 2019 ingesteld en dr.ir. Michiel Horikx voor 0,6 fte benoemd tot bijzonder lector Constructieve Veiligheid. Op 22 september jl. hield hij zijn intreerede. Horikx: “Ondanks de enorme technologische vooruitgang lijkt constructieve veiligheid steeds minder een vanzelfsprekendheid. Het is noodzakelijk om de veiligheid van onze gebouwen te blijven borgen. Een fundamenteel begrip van krachtswerking in combinatie met een integrale probleemaanpak, waar we binnen het lectoraat aan werken, biedt deze mogelijkheid.”

Samenwerking intensiveren

De lancering van het nieuwe lectoraat is gelijk ook een startpunt voor een nauwere samenwerking en een synergie tussen de Hogeschool van Amsterdam, Bouwen met Staal en de Betonvereniging, en de aansluiting op het landelijk Constructeursregister. De komst van het lectoraat sluit bovendien aan bij de gezamenlijke activiteiten van de Betonvereniging en Bouwen met Staal om de kennis en kunde van constructeurs – van aankomend tot gerenommeerd – blijvend te ontwikkelen.

Binnen de samenwerking Betonvereniging/Bouwen met Staal wordt de vakopleiding Staal- en Betonconstructies BV/BmS georganiseerd. Een opleiding die HBO-ers Bouwkunde, Weg- en Waterbouw of Werktuigbouwkunde zonder constructieve achtergrond de benodigde constructieve deskundigheid op Bachelor-niveau aanreikt. Wie de opleiding succesvol doorloopt, heeft toegang tot de eveneens gezamenlijke opleiding Constructief Ontwerpen BV/BmS, een driejarige opleiding die constructief ontwerpers op Master-niveau opleidt.

Over Michiel Horikx

Michiel Horikx studeerde eerst Architectonisch en later Constructief ontwerpen aan de TU Eindhoven en behaalde zijn ir-titel in 1983. Na zijn officiersopleiding en het vervullen van de militaire dienstplicht trad hij in dienst bij de Hollandse Beton Groep, destijds de grootste civiele bouwonderneming in Nederland. Als constructief ontwerper en engineering manager was hij betrokken bij grootschalige projecten waaronder de Maeslant stormvloedkering. Sinds 1992 is Horikx werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam als senior docent en manager, en verantwoordelijk voor ontwerp, implementatie en opleidingsmanagement van de hogere beroepsopleidingen Bachelor in Civil Engineering, Bachelor in Structural Engineering en Master in Structural Engineering.
Het promotieonderzoek van Horikx ‘A Methodical Approach on Conceptual Structural Design’ aan de TU Delft in 2017 is gebaseerd op praktijkervaring en adresseert specifiek de (inter)nationale problematiek ten aanzien van constructieve veiligheid en de kwaliteit/kosten optimalisatie over de levensduur.

Bronnen: Betonvereniging & VNconstructeurs

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren