Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Nieuwe studiecel 29 Rekenkundige beoordeling bestaande constructies met ASR

25 februari 2021

Stufib heeft een nieuwe studiecel in het leven geroepen voor de rekenkundige beoordeling van bestaande constructies met ASR. Deze studiecel 29, van de Vaste Commissie In-Situ, verzamelt de rekenmethoden die nu beschikbaar zijn voor het bepalen van de restlevensduur en geeft aan hoe deze toegepast kunnen worden bij constructies met ASR.

Verder kijkt studiecel 29 naar de gegevens van de constructie die nodig zijn om deze berekeningen te maken. Daar waar rekenmethoden en/of gegevens niet beschikbaar zijn maakt de Stufib-studiecel deze zichtbaar als kennislacune.

ASR

ASR (alkali-silicareactie) in betonconstructies kan resulteren in een degradatie van de materiaaleigenschappen. Uit onderzoek is gebleken dat ASR met name op de treksterkte en daarmee op de dwarskrachtcapaciteit (schuifcapaciteit) een negatieve invloed heeft en veel minder op de druksterkte. Dit is te verklaren doordat ASR leidt tot een geëxpandeerd gel hetgeen druk uitoefent in het interne skelet van het beton.

Om dit fenomeen bij nieuwe kunstwerken te ondervangen is rond het millennium de CUR-Aanbeveling 89 in het leven geroepen, waarbij de betonsamenstelling wordt geregeld. Vroeger – voor de jaren 90 – was het mechanisme echter nog niet bekend. Bij diverse oudere kunstwerken (voornamelijk viaducten) is dan ook tijdens inspecties ASR geconstateerd. Bij een (rekenkundige) constructieve beoordeling kon worden teruggevallen op CUR-Aanbeveling 102 (2005). Hierin worden rekenregels gegeven om tot een herberekening te komen. In 2018 is deze CUR-Aanbeveling echter ingetrokken. De exacte reden hiervan is niet bekend, maar twee redenen lijken een belangrijke rol te hebben gespeeld:
- De aanbeveling dateert van 2005 (NEN-tijdperk) en heeft geen aansluiting met de huidige Eurocode;
- De gegeven rekenregels lijken wel erg conservatief te zijn.

Handvatten

Na het intrekken van de CUR 102 is er voor de constructeurs onduidelijkheid ontstaan. Aan welke regenregels dient een bestaande constructie te voldoen? Gezien het feit dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat de ASR inderdaad de dwarskrachtcapaciteit (aanzienlijk) reduceert, kunnen onveilige situaties ontstaan als hier geen rekening mee gehouden. Anderzijds is de CUR 102 niet meer rechtsgeldig en is deze richtlijn wel erg conservatief gebleken, waardoor kunstwerken onnodig vervangen zouden moeten worden. Of zoals Hansen (2016) opmerkte: “There is no commonly accepted method to assess the residual load carrying capacity of these ASR-damaged structures. (…) As a consequence, the engineers are in many situations left with rough estimates on the residual load carrying capacity without empirical evidence. The lack of knowledge may have caused unnecessary expensive replacements, repairs or even worse unsatisfactory structural safety

Eind 2021 zal de nieuwe studiecel daarom een Stufib-rapport opleveren met daarin handvatten voor de constructeur voor het rekenen aan constructies met ASR, waarmee een start wordt gemaakt met het vullen van de leemte die het intrekken van de CUR-Aanbeveling 102 heeft veroorzaakt.

Deelnemen

Geïnteresseerden voor deelname aan studiecel 29 Rekenkundige beoordeling bestaande constructies met ASR kunnen zich aanmelden via het secretariaat van Stufib (secretariaat@stufib.nl) of via het aanmeldformulier op de website.  

Bron: Stufib

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren