Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Nieuwe Sluis Terneuzen

Uitvoering van de op één na grootste sluis van Nederland - 6 juni 2024

De Nieuwe Sluis Terneuzen is na de Nieuwe Zeesluis IJmuiden de grootste sluis van Nederland. De sluis zorgt voor een betere toegang naar het Kanaal Gent-Terneuzen en vormt een cruciale schakel in de Seine-Scheldeverbinding. Dit artikel gaat over de belangrijkste uitvoeringstechnische onderwerpen van het project.

In het kort

  • De Nieuwe Sluis is geschikt voor zeeschepen met afmetingen van 366 m lang, 49 m breed en een diepgang van 14,5 m
  • De sluiskolk verbindt de twee sluishoofden met elkaar en bestaat uit twee kolkwanden, een nivelleerkanaal en een kolkbodem
  • Meer dan vijftig bodemperforaties garanderen dat de opwaartse druk onder de onderwaterbetonvloer van de sluiskolk nooit te hoog kan oplopen
  • Elke bodemperforatie bestaat uit een prefab-betonblok van 2 m × 2 m × 1 m met vier sparingen, die zijn afgedekt met een filterconstructie van kunststofroosters en geotextiel, om dichtslibben van het grindbed onder de onderwaterbetonvloer te voorkomen
  • De bodemroosters zijn met behulp van afzinkpontons één voor één afgezonken op hun definitieve positie
  • De betonnen constructieonderdelen van de sluishoofden (deurkassen, drempel, inlaatconstructie en brugkelders) zijn monoliet met elkaar verbonden en gefundeerd op staal
  • De constructies van de sluishoofden worden gebouwd in een bouwkuip met diepwanden, combiwanden en een onderwaterbetonvloer
  • De bouwkuipwanden die na de bouw van de sluishoofden volledig in de grond achterblijven, zijn uitgevoerd als diepwanden van 1,5 m dikte
  • De wanden op de plaats van de toekomstige kolk tot de kolkbodem die moeten worden verwijderd, zijn uitgevoerd in combiwanden en zijn afgehangen in een 1,5 m dikke cement-bentonietsleuf
  • Mogelijk onvoorziene krachtswerking tussen de op staal gefundeerde constructies en de diepgefundeerde diepwanden wordt voorkomen door een open ‘voeg’ in Enkadrain

Projectgegevens

Project Nieuwe Sluis Terneuzen
Opdrachtgever Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC, een samenwerkingsverband tussen het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Vlaamse Departement van Mobiliteit en Openbare Werken)
Opdrachtnemer Consortium Sassevaart (een samenwerking van BAM, DEME, Stadsbader Contractors, Van Laere en Equans)
Integraal ontwerp BAM Infraconsult, DIMCO, Equans, Van Laere en Dredging International, ondersteund door onder andere Arcadis, Iv-Infra, Fugro en Royal HaskoningDHV
Contractvorm Design & Construct (UAV-GC)

Artikelenserie in Cement

Dit artikel is een samenvatting van een vierdelige artikelenserie en een aanvullend losstaand artikel over de Nieuwe Sluis Terneuzen die tussen 2021 en 2023 in Cement zijn verschenen. Deze Cement-artikelen gaan met name in op het constructief ontwerp.
Lees de vijf artikelen over de Nieuwe Sluis Terneuzen nu tijdelijk gratis in Cement:
De Nieuwe Sluis Terneuzen (1) – Ontwerp, fasering en bouwmethode van de een-na-grootste sluis in Nederland (31 maart 2021), door Emile van Doorn, Paul Wernsen, Marc Bool (Sassevaart / BAM Infraconsult) en Tommy Erdsieck (Sassevaart / Royal HaskoningDHV)
De Nieuwe Sluis Terneuzen (2) – Ontwerp van de sluiskolk (14 juni 2023), door Martin de Graaf, John Snepvangers (Sassevaart / DEME Infra), Paul Wernsen en Marc Bool (Sassevaart / BAM Infraconsult)
De Nieuwe Sluis Terneuzen (3) – Ontwerp van de sluishoofden (15 augustus 2023), door Emile van Doorn (Sassevaart / BAM Infraconsult), Ronnie de Rooij (Sassevaart / De Rooij Engineering (tijdens het project BAM Infraconsult)) en Edwin Swarttouw (Sassevaart / Blackrope)
De Nieuwe Sluis Terneuzen (4) – Ontwerp van de brugkelders (5 oktober 2023), door Florentijn de Beukelaer (Sassevaart / Boskalis (tijdens het project BAM Infraconsult)), Arjan van der Giessen (Sassevaart / Iv-Infra), Ronnie de Rooij (Sassevaart / De Rooij Engineering (tijdens het project BAM Infraconsult)) en Emile van Doorn (Sassevaart / Royal HaskoningDHV (tijdens het project BAM Infraconsult))
Ontwerp en afzinken bodemroosters – Bodemroosters in sluiskolk van Nieuwe Sluis Terneuzen onderdeel van nivelleersysteem (20 oktober 2022), door Koen van Doremaele (BAM Infraconsult) en Sander van Dalen (door CI Engineers gedetacheerd bij BAM Infraconsult)

Het sluizencomplex Terneuzen bestond tot voor kort uit drie sluizen: de Middensluis, de Oostsluis en de Westsluis. Alleen de Westsluis (lengte × breedte × drempeldiepte = 290 m × 40 m × NAP -13,5 m) is geschikt voor de grotere zeescheepvaart. Sinds 2017 bouwt het consortium Sassevaart aan een nieuwe zeesluis met afmetingen van 427 m × 55 m × NAP -16,44 m (foto 2 en 3). De Nieuwe Sluis is geschikt voor zeeschepen met afmetingen van 366 m lang, 49 m breed en een diepgang van 14,5 m en is volgens planning operatief in 2024. Het consortium ontwerpt, bouwt en onderhoudt de sluis tot twee jaar na oplevering.

2. Voormalige sluizencomplex Terneuzen

3. Impressie van de toekomstige situatie

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

1. Natte ontgraving bouwkuip van het buitenhoofd en droge ontgraving bouwkuip van het binnenhoofd, juni 2020. Foto: Mario Vermeirssen / Droneteam Rijkswaterstaat
1. Natte ontgraving bouwkuip van het buitenhoofd en droge ontgraving bouwkuip van het binnenhoofd, juni 2020. Foto: Mario Vermeirssen / Droneteam Rijkswaterstaat
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren