Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Nieuwe geotechnische normen gepubliceerd

12 december 2023

Recent zijn twee nieuwe geotechnische normen gepubliceerd. Het gaat om de ontwerpnormen ('groene versie') van NEN 9997-1 en NEN 7201. Beide staan open voor commentaar tot 29 februari 2024.

NEN 9997-1

NEN 9997-1 (voluit ‘Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels’), is bedoeld als algemene basis voor de geotechnische aspecten van het ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken. In deze norm zijn Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1) en de bijbehorende nationale bijlage samengevoegd tot één normdocument.

De belangrijkste wijzigingen in NEN 9997-1, ten opzichte van de versie uit 2017 zijn:

 • Een nieuwe tabel gebaseerd op nieuwe inzichten met grondeigenschappen (tabel 2.b). Deze maakt een duidelijker onderscheid tussen cohesieve en niet-cohesieve grond.
 • Betere afstemming met NEN 7201 over proefbelastingen. Er zijn diverse bepalingen uit NEN 9997-1 verwijderd en verplaatst naar NEN 7201.
 • De rekenmethode van het draagvermogen van open stalen buispalen conform CUR 2001-8 is opgenomen.
 • Diverse hoofdstukken en figuren zijn verbeterd naar aanleiding van melding van fouten.
 • Een aantal bepalingen die als opmerking waren verwoord zijn nu opgenomen in de hoofdtekst. Hiermee is het onderscheid tussen normtekst en toelichting duidelijker geworden.

NEN 7201

NEN 7201 gaat over het uitvoeren van proeven voor het bepalen van het axiaal draagvermogen van funderingspalen. De norm geeft invulling aan de mogelijkheid die NEN-EN 1997-1 geeft om paalklassefactoren vast te stellen op basis van proefbelastingen. NEN 7201 is een doorontwikkeling van de NPR 7201. Ten opzichte van de NPR zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Er is scherper geformuleerd in welke gevallen het achteraf trekken van beproefde palen noodzakelijk is (6.1) en waaraan de te beproeven paalsecties uit de getrokken paal moeten voldoen (6.2.1 (d)).
 • De eisen waaraan de proefterreinen in het geval van klasse A1-proeven moeten voldoen, zijn aangescherpt voor palen met groutinjectie (zie 6.2.2 (f)).
 • Diverse bepalingen die betrekking hebben op ankerpalen zijn geschrapt. Voor de uitvoering van proefbelastingen op ankerpalen wordt nu expliciet verwezen naar CROW?CUR Richtlijn 236:2023.
 • Onder 8.2.2 2) is nu opgenomen dat het onder bepaalde omstandigheden is toegestaan ontlaststappen weg te laten uit het belastingschema.
 • De procedures om de proef te beëindigen en de bezwijkbelasting van de paal te bepalen zijn duidelijker en uitgebreider verwoord onder 8.2.2 4) en 5).
 • De tekst is scherper geformuleerd

Commentaar indienen

De ontwerpnormen zijn voor commentaar gepubliceerd op https://normontwerpen.nen.nl. Via deze link kan er tot 29 februari 2024 commentaar worden ingeleverd.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren