Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

NEN-normen niet verbindend

3 maart 2011

Volgens de Raad van State zijn NEN-normen niet algemeen verbindend. Met deze uitspraak bevestigt de Raad de conclusie die het Gerechtshof in Den Haag op 16 november 2010 trok. Deze uitspraak benadrukt nogmaals de status van de door het Bouwbesluit aangewezen NEN-normen.

De Raad van State deed 2 februari uitspraak in een hoger beroep. De Raad van State stelt:

  • NEN-normen zijn en blijven vastgestelde regels door een privaatrechtelijke organisatie;
  • NEN-normen zijn geen ‘algemeen verbindende voorschriften’ die door het Rijk zijn vastgesteld en daarom hoeven NEN-normen niet in het Staatsblad of Staatscourant te worden gepubliceerd;
  • Omdat het Bouwbesluit 2003 wetgeving is en naar NEN-normen verwijst, moeten de normen wel kenbaar worden gemaakt;
  • Bij het kenbaar maken is vereist dat bij de verwijzing vermeld wordt wat de vindplaats van het document of van de norm is;
  • De kenbaarheid voor de burger is voldoende verzekerd omdat de NEN-normen voor de burger ter inzage liggen bij NEN. De kenbaarheid van NEN-normen voor bouwers, architecten, installateurs en andere bij de bouw direct betrokkenen is voldoende verzekerd, omdat zij de NEN-normen tegen redelijke betaling kunnen aanschaffen.

Het Bouwbesluit 2003 verwijst naar NEN-normen. Als deze normen worden toegepast, wordt voldaan aan de eisen die het Bouwbesluit stelt. Maar er mag ook op een andere wijze aan de eisen worden voldaan. Er moet dan wel worden aangetoond dat het resultaat ten minste gelijkwaardig is aan het resultaat wanneer de norm zou zijn toegepast.

Rechtszaak

Een partij had een bestuursrechtelijke zaak aangespannen tegen de gemeente ’s-Hertogenbosch omdat deze een verleende bouwvergunning onterecht zou hebben ingetrokken. De bouwvergunning werd ingetrokken omdat in het bouwplan niet aan de ‘verplichte’ NEN-normen werd voldaan, en op verzoek van de gemeente ook geen aanvullende gegevens zijn geleverd die aantoonden dat wel aan de minimale eisen werd voldaan. De gemeente is in het gelijk gesteld.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren