Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Nabehandeling essentieel voor kwaliteit beton

Opnieuw aandacht aan nabehandeling in Stutech-studierapport Marc Ottelé, Mark van der Wolf - 4 april 2023

De essentie van het goed nabehandelen van beton is al vaak besproken. Nabehandeling is noodzakelijk voor beton met een lange levensduur en een mooi uiterlijk. Een CROW-onderzoek naar betonaantasting in combinatie met mosgroei was aanleiding het thema nogmaals te bestuderen. Resultaat is een nieuw studierapport van Stutech-studiegroep 68 'Nabehandeling'.

In het kort

  • Het belangrijkste doel van nabehandelen is te voorkomen dat de verhardende betonspecie en vervolgens het jonge beton voortijdig uitdrogen
  • Afhankelijk van de nabehandelingsklasse moet er tot een bepaald percentage van de druksterkte worden nabehandeld
  • De vraag is of de normen voor nabehandelen ook op (nieuwe) bindmiddelen van toepassing zijn
  • Een correcte, en voldoende lang volgehouden nabehandeling is noodzakelijk om de gewenste duurzaamheid te bereiken. Daarmee heeft het ook een grote invloed op de milieu-impact (sustainability).
  • Het aanbrengen van een curing compound leidt niet automatisch tot de gewenste eigenschappen in de betonhuid
  • Er zijn veel onduidelijkheden over de eigenschappen en juiste applicatie van curing compound
  • Een manier om de prestaties van curing compound vast te leggen is de zogenoemde curing efficiency index
  • Om het kennisniveau over nabehandelen weer op peil te krijgen moet het onderwerp beter worden ingebed in het onderwijs
  • Geen van de meetmethoden is zo robuust dat het gebruik daarvan in de bouwpraktijk zonder de benodigde deskundigheid kan plaatsvinden
  • Aanbevolen wordt nut en noodzaak van een extra milieuklasse XM (mechanische aantasting) te onderzoeken

In de praktijk blijkt de kennis van nut en noodzaak van nabehandelen binnen een belangrijk deel van de betonsector te zijn weggezakt. Het besef van de gevolgen van niet of slecht nabehandelen is er onvoldoende. Bij specialisten is die kennis vaak wel aanwezig, maar dat geldt vaak niet voor degenen die in de praktijk voor de nabehandeling moeten zorgen. Oorzaken zijn onder meer tijdsdruk, kosten en de tendens dat veel ‘aan de markt wordt overlaten’.

Dit was, samen met het verschijnen van CROW-rapport ‘Verkennend onderzoek naar betonaantasting in combinatie met mosgroei’, aanleiding Stutech-studiegroep 68 op te starten. Deze studiegroep begon in 2019, 35 jaar na het verschijnen van het eerste Stutech-rapport 7 over nabehandeling, met als doelstelling: “Bestaande inzichten in de nabehandeling van beton te toetsen, uit te breiden en daar waar nodig te komen tot nieuwe aanbevelingen, mede in relatie tot nu gangbare mengselsamenstellingen.” Het eindrapport, Stutechrapport 36, is eind 2022 verschenen. Hoewel nabehandeling van beton ruim beschreven staat in de literatuur, zijn door de Stutechstudiegroep meerdere aandachtspunten naar voren gekomen die in de dagelijkse praktijk nogal eens worden veronachtzaamd. Na een toelichting op nut en noodzaak van nabehandelen, worden de belangrijkste aandachtspunten in dit artikel nader toegelicht.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

1. Nabehandelen met behulp van folie
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren