Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Mosaangroei en betonaantasting

Resultaten onderzoek oorzaken mosaangroei en relatie tussen mosaangroei en betonaantasting Angelo Sarabèr, Edwin Vermeulen - 19 maart 2019

In 2015 is door Rijkswaterstaat, ProRail, de grote GWW-aannemers en de cement- en betonindustrie besloten om gezamenlijk onderzoek te verrichten naar de oorzaken van mosaangroei op beton, en naar de relatie tussen mosaangroei en betonaantasting. De eigenschappen van het betonoppervlak blijken hierbij een grote rol te spelen. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen weergegeven.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Edwin Vermeulen - Betonhuis 20 maart 2019 18:42

In het artikel wordt beschreven dat mosaangroei de aantasting lijkt te versnellen. Dit kan verklaard worden door het gegeven dat mossen het betonoppervlak langer vochtig zullen houden, waarmee er meer kans is op aantasting als gevolg van vorst-dooiwisselingen. Overigens is aantasting door inwerking van zuren (geproduceerd door de micro-organismen in de microbodem onder de mossen) ook niet ondenkbaar. Nader onderzoek is nodig om te bepalen in welke mate en onder welke omstandigheden mosaangroei tot aantasting leidt, maar afhankelijk van de betonkwaliteit is er zeker niet alleen sprake van een esthetisch probleem. Inderdaad kunnen mossen en korstmossen op beton ook heel fraai zijn en soms wordt aangroei daarom juist gestimuleerd. Er zijn meerdere voorbeelden van gebouwen die gepland zijn begroeid en waarbij, door gebruik van verschillende kwaliteiten/lagen beton, de constructie niet nadelig wordt beïnvloed.

Jhr. Ir. E. F. de Beaufort - De Beaufort Bouwadvies BV 20 maart 2019 14:58

Een goede samenvatting van een doorwrochte onderzoek, kenmerkend voor de hoge kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse Civiele Technische wereld. Bravo. Alleen één van de conclusies die ik niet begrijp: 'Wanneer er sprake is van mosaangroei moet deze (mechanisch) worden verwijderd'. Waarom? Ik zie nergens aangetoond dat mosgroei schadelijk is voor beton. Voordat deze conclusie getrokken werd had er een paar andere vraag beantwoord moeten worden: Is hier überhaupt sprake van een probleem? Moeten we mos wel weren? En is aanwezigheid van mosgroei de oorzaak of het gevolg van slechte betonsamenstelling/uitvoering? Is het niet alleen een esthetisch probleem en daarom ook maar subjectief te beoordelen? Ik vind mooie mossen en korstmossen op een betonoppervlak heel elegant, iemand anders vindt het vreselijk. Je zou in deze tijd van steeds groenere gevels zelfs kunnen nadenken over toepassing van beton waarbij mosgroei juist gewenst is! Waar we gevels van gebouwen en civiele werken zien bedekt met groene vlaktes van dik en isolerend mos! Een schakering van prachtige natuurkleuren. Ik zie architecten al jubelen! Hierbij dus de uitdaging aan onze civiele wetenschappers (betontechnologen, afstudeerders?): ontwerp een betonmengsel en/of uitvoeringsvoorschrift waarbij mosgroei op betonoppervlakken kan gedijen. Ontwerp mosminnend beton!

Mosaangroei op en aantasting van beton. De zwarte laag is een biofilm, een verzameling van bacteriën, algen en schimmels ingebed in een door deze micro-organismen geproduceerde slijmlaag. De aanwezige mossen betreffen de gewone muisjesmos (grimmia pulvina
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren