Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Levensduurverlenging door nauwkeurige beoordeling

30 november 2023

Het beoordelen van bestaande constructies staat steeds meer in de schijnwerpers. Ook in de wetenschappelijke wereld. Max Hendriks, hoogleraar Betonconstructies aan de TU Delft en hoofdredacteur van Cement, liet in een lezing op het Beton Event zien, waarom dat zo is en hoe met die beoordeling kan worden omgegaan.

Een groot aantal bruggen en viaducten voldoet niet meer. Veel van de in de jaren ’60 en ’70 gebouwde werken bereiken binnenkort het einde van hun technische levensduur, althans op papier. Door een grotere verkeersintensiteit zijn ook de belastingen toegenomen. Bovendien is de capaciteit van de constructies volgens huidige inzichten en rekenregels veelal lager dan waar destijds van werd uitgegaan.

Soms moet je extra je best doen om dure ingrepen te voorkomen

Het is een haast onmogelijke opgave om al die bruggen en viaducten te vervangen of te versterken. Dat is ook niet altijd nodig als de daadwerkelijke capaciteit toch voldoende blijkt te zijn. Daarom is er veel aan gelegen die capaciteit en daarmee de resterende levensduur, vast te kunnen stellen, ook al moet je daar extra je best voor doen.

Voor het beoordelen van die capaciteit bestaan volgens Hendriks vier niveaus, ofwel levels of approximation, met een toenemende nauwkeurigheid en een toenemende inspanning. In het eerste niveau wordt de capaciteit bepaald met een handberekening of spreadsheet. In niveau II kan met een lineair eindige-elementenmodel het belastingeffect beter worden ingeschat. Kom je er daarmee nog niet uit, dan kun je in niveau III een niet-lineaire eindige-elementenberekening of een probabilistische berekening doen. Onder het hoogste niveau, niveau IV, vallen monitoring, laboratoriumproeven of zelfs het uitvoeren van proefbelastingen.

Deze aanpak geeft de nodige houvast voor beheerders van kunstwerken. Afhankelijk van de constructie kun je naar een hoger niveau van beoordeling gaan om de constructieve veiligheid aan te tonen. Zeker bij belangwekkende constructies kan dit lonend zijn omdat je daarmee kostbare ingrepen en overlast kunt voorkomen.

Cement-artikel

Meer over de verschillende methoden van beoordeling staat in het Cement-artikel 'Beoordelen bestaande betonnen bruggen' uit december 2022.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren