Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Leidraad voor beoordeling geschiktheid innovatief beton

Toelichting op RTD 1034, 'Leidraad beoordeling nieuwe betonmengsels' Gert van der Wegen - 24 oktober 2023

Betonnormen zijn gebaseerd op langdurige praktijkervaringen en bieden daardoor weinig ruimte voor innovaties. Om die reden heeft Rijkswaterstaat RTD 1034 opgesteld, een hulpmiddel waarmee de geschiktheid van een nieuw, innovatief betonmengsel is te beoordelen. Daarmee moet meer ruimte ontstaan voor innovaties.

  • Betonnormen bieden maar weinig ruimte voor innov
  • Zowel voor de partij die een innovatie wil toepassen, als voor Rijkswaterstaat die een dergelijk voorstel wil toetsen, is leidraad RTD 1034 opgesteld
  • De aard en diepgang van een beoordeling van een innovatief betonmengsel zijn afhankelijk van de samenstelling en de beoogde toepassing
  • De leidraad geeft een overzicht van eigenschappen die relevant kunnen zijn, maar niet bij elke eigenschap zijn de bepalingsmethode en geldende eis aangegeven
  • Met de procedure in de leidraad worden de betontechnologische eigenschappen, constructieve eigenschappen en levensduur beoordeeld
  • De procedure voor het beoordelen van innovatieve betonmengsels bestaat uit zes stappen
  • Als er sprake is van een alternatieve grondstof, moeten aanvullend diverse gegevens van deze grondstof worden vastgelegd en beoordeeld
  • In de leidraad wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen van betoneigenschappen
  • Een nadeel van de RTD in de praktijk is dat er geen grenswaarden voor de eigenschappen per toepassing zijn geselecteerd, terwijl hier juist behoefte aan lijkt te zijn

Betrokken partijen RTD 1034

Opdrachtgever / initiatiefnemer: Rijkswaterstaat, Penny Pipilikaki en Sonja Fennis
Rapporteur: SGS INTRON, Gert van der Wegen en Adviesbureau ir. J.G. Hageman, Sander van der Vossen

Om de circulariteit van beton te bevorderen en de CO2-emissie ervan te verlagen, vinden veel innovaties plaats in de betonsector. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling en toepassing van nieuwe recyclingtechnieken, nieuwe cementsoorten en alkalisch geactiveerde bindmiddelen (geopolymeerbeton), maar ook het gebruik van doorgaande sterkteontwikkeling waardoor met een lager cementgehalte kan worden volstaan. Betonnormen bieden maar weinig ruimte voor dit soort innovaties. In het gunstigste geval staat een algemeen artikel in de norm waarin wordt gesteld dat gelijkwaardigheid aan toegestane betonmengsels en/of geschiktheid voor de betreff ende toepassing moet worden aangetoond. Maar in veel gevallen is dan niet aangegeven hoe dat moet worden gedaan.

Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken

In de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken (ROK, [1]) van Rijkswaterstaat, waarin aanvullende eisen op de vigerende normen zijn gesteld, is ook ruimte ingebouwd om innovaties mogelijk te maken (gelijkwaardigheidsprincipe/aantonen geschiktheid). Maar ook hier is niet aangegeven hoe die gelijkwaardigheid/geschiktheid moet worden aangetoond. Zowel voor de partij die een innovatie wil toepassen, als voor Rijkswaterstaat die een dergelijk voorstel wil toetsen op gelijkwaardigheid/geschiktheid, is een transparante leidraad hiervoor van groot belang. Daarom is leidraad RTD 1034, ‘Leidraad beoordeling nieuwe betonmengsels’ [2] opgesteld. Uitgangspunt in dit ‘Rijkswaterstaat Technisch Document’ is dat zowel de constructieve veiligheid als de technische levensduur van de constructie in combinatie met het bijbehorende onderhoud, tijdens de levensduur moeten zijn gewaarborgd.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

mark van kempen - blue phoenix 02 april 2024 11:35

Graag artikel toezenden. Dank!

Test-Levvel-blocs
1 Test-Levvel-blocs, gemaakt uit o.a. gerecycled beton op de afsluitdijk. Bron Rijkswaterstaat
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren