Platform over technologie en uitvoering van beton

Kritiek gevraagd op BRL 1518 voor het storten van beton

ma 11 mei 2020

Om vertrouwen te krijgen in de prestaties van betonconstructies, kan het proces van het betonstorten worden beoordeeld. Om dat mogelijk te maken is een beoordelingsrichtlijn opgesteld, de BRL 1518 'KOMO-procescertificaat voor het storten van betonmortel op de bouwplaats'. Kiwa en SKG-IKOB hebben deze BRL nu ter kritiek gepubliceerd.

Voor het verkrijgen van een keurmerk voor grondstoffen, bouwproducten en processen wordt in Nederland gebruikgemaakt van beoordelingsrichtlijnen: BRL’s. Zo is er de BRL 1801 Betonmortel, waarin de kwaliteit van betonmortel wordt geborgd. Dit door middel van controles die worden uitgevoerd op de betonmortelcentrale.
De BRL 1518 is bedoeld om ook voor het proces dat volgt – het verwerken van het beton op de bouwplaats, het nabehandelen en afwerken – de kwaliteit te borgen, zodat de beoogde prestaties van de betonconstructie ook daadwerkelijk worden gehaald. Dit met name ten aanzien van vorm en levensduur.

De vraag die bij het opstellen van de BRL moest worden beantwoord was hoe je nu eigenlijk de kwaliteit van het beton in de constructie meet. SKG-IKOB is deze vraag samen met TNO nader gaan onderzoeken. Daarbij zijn uiteindelijk drie parameters vastgesteld die de kwaliteit bepalen: afstand tot de wapening, permeabiliteit van de dekkingszone en waterdichtheid van de constructie. Daarbij is bekeken hoe deze parameters zijn te meten.
Om tot een BRL te komen heeft SKG-IKOB samenwerking gezocht met KIWA, dat heeft geresulteerd in een werkgroep die de richtlijn heeft opgesteld.

De groene versie, de ontwerp BRL 1518, is nu ter kritiek gepubliceerd. Commentaar kan vóór 19 juni worden ingediend. Na het verwerken van de kritiek wordt de BRL definitief vastgesteld door het College van Deskundigen Betonmortel en Mortels.

Meer lezen

Meer over de totstandkoming van de BRL staat in het Betoniek-artikel ‘Welke prestaties heeft mijn beton?’
De ontwerp BRL 1518 zelf is te downloaden.

Reacties

Jacko Rook - Bouwbedrijf Rook 13 mei 2020 20:24

Die link naar de BRL1518 is inderdaad niet goed. Als je er op klikt en vervolgens in de URL balk 2816 veranderd in 1518 dan krijg je wel de juiste BRL.

Luuk van het Hoofd - Kiwa 13 mei 2020 09:31

De link naar BRL1518 werkt niet goed. Wanneer je erop klikt, kom je momenteel bij BRL2816 uit... M.vr.gr. Luuk van het Hoofd

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren