Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Innovatieprogramma Betonakkoord van start

26 maart 2021

De betonsector staat op een historisch kruispunt: ze gaat volop inzetten op CO2-arm en circulair beton. Dat concludeert de Stuurgroep van het Betonakkoord nu het plan van aanpak gereed is en het innovatieprogramma van start gaat. Dat betekent dat naast de kerngroep van 82 ondertekenaars uit de betonketen, bouwsector, opdrachtgevers en overheid, iedereen in de beton- en bouwsector hier nu mee te maken gaat krijgen.

Niet vrijblijvend

Werken aan CO2-reductie en circulariteit in beton is niet meer vrijblijvend. Het zal de hele sector in beweging zetten en leiden tot tal van innovaties en daarmee de concurrentiekracht in de hele sector vergroten. Jacqueline Cramer, voorzitter Betonakkoord: “Met het Betonakkoord lopen we voorop in de wereld. Het akkoord draagt niet alleen bij aan een substantiële verlaging van de milieudruk van beton, maar het versterkt ook de innovatiekracht en concurrentiekracht van deelnemende bedrijven en de opleidingsmogelijkheden van toekomstige werknemers.

Opschalingsfase

Het Betonakkoord nadert de opschalingsfase. Een groep vertegenwoordigers uit de beton- en bouwsector en opdrachtgevers heeft de afgelopen 2½ jaar voorbereidingen getroffen zodat de resultaten nu opgeschaald kunnen worden. De ambitie is groot: de opgestelde routekaarten laten zien dat het mogelijk zou moeten zijn om in 2030 ten minste 50-60% CO2 ten opzichte van 1990 te reduceren en 100% van al het circulair gesloopte beton (ongeveer 20% van het totaal benodigd beton) terug te brengen in nieuwbouw. Maar dat lukt alleen als de betonketen samen met de opdrachtgevers innovaties versneld gaat invoeren. Het door het Betonakkoord opgestelde Innovatieprogramma voorziet hierin.

Innovatieprogramma

Het Innovatieprogramma van het Betonakkoord gaat vrijdag 26 maart van start. Sommige innovaties zijn nu al toepasbaar, maar worden nog niet op grote schaal gebruikt. Deze quick wins gaan het Betonhuis en de Betonvereniging de komende periode breed onder de aandacht brengen. Daarnaast zijn er zo’n 18 innovaties geïdentificeerd die binnen 1-5 jaar toegepast en gevalideerd kunnen worden. Marktpartijen uit de betonketen gaan samen met opdrachtgevers werken aan deze kansrijke innovaties. Speerpunten zijn Duurzaam beton, Duurzaam Ontwerpen en Bouwen met beton. De bij het Betonakkoord betrokken opdrachtgevers hebben toegezegd de benodigde innovaties te financieren samen met de markt. Hiervoor is in principe 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit budget wordt aangevuld met een vergelijkbare bijdrage vanuit de marktpartijen (deels in kind mogelijk).

Koplopersaanpak

Het Betonakkoord kiest voor een zogenoemde ‘koplopersaanpak’. Koplopers zijn die ketenpartners die met bewezen innovaties aan strengere milieueisen kunnen voldoen dan ‘het peloton’. Zij geven aan wat het peloton over een paar jaar ook moet kunnen toepassen. In mei 2021 heeft de kerngroep van publieke en private opdrachtgevers standaard richtlijnen gereed. Deze kunnen dan al eenvoudig in bestaande aanbestedingsrichtlijnen worden ingevoerd. De richtlijnen worden in de tijd steeds stringenter. Om te zorgen voor een gelijk speelveld is het essentieel dat alle publieke en private opdrachtgevers deze aanbestedingsrichtlijnen gaan toepassen.

Gelijk speelveld

De Rijksoverheid heeft tot nu toe een belangrijke rol gespeeld in de behaalde resultaten van het Betonakkoord. In het verlengde daarvan kan de Rijksoverheid er nu voor zorgen dat alle opdrachtgevers de opgestelde aanbestedingsrichtlijnen gaan toepassen, zodat zij conform het geldende Betonakkoord gaan aanbesteden. Daarmee ontstaat er een gelijk speelveld in de markt en krijgen innovaties de noodzakelijke impuls. Op deze wijze kan de sector stapsgewijs de afgesproken doelen van het Betonakkoord gaan realiseren.

Bron: Betonhuis & Betonakkoord

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren