Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Implementatie programma Veiligheid in de Bouw van start

2 februari 2023

Op 25 januari 2023 werd tijdens een werkconferentie in gebouw X op de TU Delft Campus de stand van zaken van het programma Veiligheid in de Bouw gepresenteerd. Met het symbolisch ondertekenen van het Manifest Structureel Veiliger is het gedachtengoed van het programma bekrachtigd en kan de implementatie van het programma worden opgestart.

Het programma Veiligheid in de Bouw is een initiatief van Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw, de Governance Code Veiligheid in de Bouw, VNconstructeurs en Koninklijke NLingenieurs. In de afgelopen twee jaar is gezamenlijk hard gewerkt aan dit programma, met als doel structureel de integrale veiligheid van ontwerp, bouw en gebruik te vergroten. Constructieve veiligheid is daarbij hét speerpunt van VNconstructeurs.

Manifest Structureel Veiliger getekend

Tijdens de conferentie, met zo’n 140 deelnemers uit de ontwerp-, bouw- en technieksector, deelden drie werkgroepen hun resultaten op het gebied van, 1) Regie op veiligheid, 2) Borgen constructieve veiligheid en 3) Versterken lerend vermogen. Er werd uitgebreid gesproken over de voorgestelde aanpak. Na afloop ondertekenden de vijf initiatiefnemers, samen met het Constructeursregister en Kennisportaal Constructieve Veiligheid, het Manifest Structureel Veiliger. Met deze ondertekening is het gedachtengoed van het programma symbolisch bekrachtigd en kunnen we de komende periode samen actief aan de slag met de implementatie van het programma Veiligheid in de Bouw.

Altijd veilig

In het manifest staat: “Door zich te committeren aan dit Manifest verklaren partijen dat zij ‘altijd veilig’ als uitgangspunt hanteren van ieders handelen in het bouwproces. Dit betekent dat ieder accepteert dat er vanuit veiligheidsperspectief gehandeld wordt in projecten, contracten en de activiteiten waarbij hij/zij betrokken is, daar zelf naar handelt en daar anderen op aanspreekt”.

Meer informatie

Ga voor meer informatie, het foto- en videoverslag en de downloads van de verschillende rapporten naar veiligheidindebouw.nu/conferentie/

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren