Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Betoniek Standaard 17/14: Hydratatiemodellen

Over de schematische beschrijving van cementhydratatie Mario de Rooij - 16 mei 2023

Modellen zijn vereenvoudigde schematische weergaven van de werkelijkheid. We gebruiken modellen om complexe systemen te kunnen bespreken, te begrijpen en om toekomstig gedrag te voorspellen. Met die kennis kunnen we het gedrag van beton beïnvloeden, prestaties verbeteren en soms zelfs kosten besparen. In deze Betoniek gaan we in op cementhydratatiemodellen van portlandcement en praten we je bij over welk model beter klopt.

Inhoudsopgave

  • Schaalgroottes
  • Herhaling hydratatieproces
  • Modellenpakstok
  • A: Groei vanuit cementkorrel
  • B: Groei vanuit de kiemen
  • Simulaties microstructuur
  • Conclusies voor de betontechnoloog
  • Houvast

In de meest eenvoudige vorm bestaat een hydratatiemodel van cement uit een cementkorreltje dat vervolgens met een schilletje hydratatieproduct uitgroeit rond dat cementdeeltje. In deze Betoniek laten we zien dat er in de loop der tijd meerdere modellen zijn geopperd die cementhydratatie beschrijven. Het genoemde eenvoudige model sluit niet meer aan bij hoe we nu denken dat de cementreactie verloopt. In deze Betoniek praten we je bij over de verschillende modellen die dit proces beter beschrijven.
Met de kennis van de reactiemodellen kunnen we het gedrag van het verhardingsproces beter begrijpen. Ook kunnen we dergelijke modellen gebruiken om de microstructuur van cementsteen te simuleren. Dat is belangrijk omdat we daarmee een stap dichter zijn bij het verklaren van prestaties van beton. Omdat het hydratatieproces van cement heel complex is, beperken we ons in deze Betoniek tot een simpele (portland)cementkorrel die met water reageert. Om het verhaal goed te kunnen volgen, worden eerst kort de verschillende stadia van cementhydratatie besproken. Vervolgens duiken we de reactiemodellen in. Daarbij bespreken we ook hoe goed de modellen het hydratatieproces nu beschrijven. De reactiemodellen worden vervolgens ingezet om microstructuren te simuleren. Een voorbeeld hiervan is te zien op de voorkant van deze Betoniek. Afgesloten wordt met een aantal conclusies voor de betontechnoloog: wat kunnen we nu met de kennis uit deze Betoniek. Maar we beginnen met enig realiteitsbesef, namelijk de schaalgrootte van modellen voor cementhydratatie.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren