Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Herziening Nederlandse norm algemene regels voor geotechnisch ontwerp van constructie

25 november 2020

Ten aanzien van constructieve veiligheid zijn er verschillende internationale normen: de Eurocode-normen. Voor geotechniek is dit de EN 1997-serie. De normcommissie Geotechniek heeft de Nederlandse norm nu aangepast aan de huidige stand van zaken.

In NEN 9997-1 zijn NEN-EN 1997-1 ‘Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp – Deel 1: Algemene regels’ en de nationale bijlage samengevoegd tot één document. De Nederlandse norm bevat de keuzes voor de nationaal bepaalde parameters en aanvullende teksten die niet strijdig zijn met het normblad zelf. Dit kunnen normteksten zijn, maar ook informatieve teksten (bijvoorbeeld opmerkingen, toelichtingen).

Wijzigingen
Voor het nationale deel zijn een aantal wijzigingen voorgesteld in NEN-9997-1+C2-2017-Ontw-A1-2020. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
- Hoofdstuk 2.4.5.2 (12) (c) vervanging van tabel 2.b Karakteristieke waarden van grondeigenschappen.
- Hoofdstuk 7.6.2.3 (10) (i) bepaling van het draagvermogen van open buispalen.
- Hoofdstuk 7.9 toezicht op de uitvoering van de installatie.

Commentaar indienen
Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 maart 2021 worden ingediend via normontwerpen.nen.nl.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm: Geert Kraijema, consultant Bouw, telefoon 015 2 690 155 of e-mail mb@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Geotechniek’ houdt zich bezig met de toegepaste wetenschap die zich met bouwen op en in de grond bezighoudt.

Bron: nen.nl

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren