Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Herstel Prinses Margriettunnel in juni van start

26 mei 2023

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt op donderdag 15 juni 2023 gestart met het herstel van de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure. De hele fundering van de tunnel wordt vernieuwd en versterkt. Daarnaast worden ook de tunnelwanden steviger verankerd. Het complete herstel zal naar verwachting een jaar duren.

In december 2022 werd ontdekt dat het wegdek bij de mond van de tunnel omhoog werd geduwd door grondwater. Rijkswaterstaat sloot de tunnel af om ongelukken te voorkomen en liet 10.000 zandzakken plaatsen om het wegdek tijdelijk te stabiliseren. In februari werden er twee rijstroken heropend met een aangepast snelheidslimiet, maar een permanentere oplossing was er nog niet.

Om te achterhalen wat het omhoogkomende wegdek precies veroorzaakte, startte Rijkswaterstaat een onderzoek. Aanvankelijk zou in maart al een herstelplan gereed zijn, maar dat bleek niet haalbaar. Van Hattum en Blankevoort zal de herstelwerkzaamheden aan de Prinses Margriettunnel gaan uitvoeren.

Plaatsen van 1450 nieuwe trekpalen

Uit het onderzoek blijkt dat in meerdere tunneldelen trekpalen zijn bezweken. De hele fundering moet daarom worden vernieuwd en versterkt, en de tunnelwanden moeten steviger verankerd worden. Dat gebeurt door ongeveer 1.450 nieuwe trekpalen te plaatsen. Op die manier kan de stabiliteit en de constructieve veiligheid van de Prinses Margriettunnel weer worden gegarandeerd.

De nieuwe trekpalen worden met behulp van een speciale constructie door de betonnen vloer de grond in geboord, tegen de waterdruk in. Zo kan er geen water in de tunnel omhoog komen tijdens het aanbrengen van de constructie. Bemaling van het grondwater is daardoor niet nodig en de grondwaterstand wordt dan ook niet verlaagd. Het op deze manier herstellen van de tunnel duurt langer, maar hiermee wordt het risico op eventuele schade aan omliggende bebouwing verminderd.

Tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden blijft één rijstrook per richting in de tunnel beschikbaar voor het wegverkeer. Het is mogelijk dat een korte afsluiting van de tunnel tijdens een nacht- of weekend nodig is. Het scheepvaarverkeer op het Prinses Margrietkanaal zal geen last hebben van hinder.

Onderzoek naar oorzaak

Het onderzoek naar de oorzaak van het bezwijken van meerdere trekpalen én de betekenis daarvan voor andere objecten met een vergelijkbare fundering is nog bezig. Dit onderzoek wordt naar verwachting in het najaar van 2023 afgerond.


Bron: Rijkswaterstaat

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren