Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Hergebruik van gebouwen? Ja! Maar hoe dan?

20 september 2022

Het is geen nieuws meer: de CO2-uitstoot in Nederland moet worden gereduceerd. Het streven vanuit het Betonakkoord is dat CO2-neutraal, volledig hergebruik van betonreststromen en betonelementen, slim, adaptief en circulair ontwerpen en bouwen dé standaard worden in 2030. Waar voorheen werd gekozen voor het slopen van een kantoorgebouw, wordt nu vooral gekeken naar hoe het gebouw behoudt en functioneel maakt voor de wensen van nu. Dat is de toekomst. Maar welke stappen onderneem jij als architect, constructeur, aannemer of betontechnoloog? Hoe zorgen we ervoor dat gebouwen langer kunnen blijven staan? Iedere casus is anders en iedereen heeft hier een andere blik op.

Beton Café | Donderdag 29 september

Tijdens het eerste Beton Café staan hergebruik, onderhoud en reparatie centraal. Als de toekomst hergebruik is, hoe kijkt de toekomstige beroepsgeneratie hiernaar?

Lucca Fischer geeft een inspirerende toelichting op haar afstudeerwerk. In juli 2022 studeerde zij cum laude af met een Master in Architectuur. Haar scriptie Architectural Young Classics: A sustainable reuse strategy for administrative office buildings of the 1970s and 1980s behandelt duurzame hergebruikmogelijkheden van kantoorgebouwen uit de jaren 70 en 80. Een belangrijk aspect hierin is de waarde van de betonnen structuren in deze gebouwen.

Rob Doomen neemt het stokje vervolgens van Lucca over en licht een casus toe waaraan hij heeft gewerkt. Deze casus is de basis voor de paneldiscussie die hierop in het tweede gedeelte van de middag volgt. Onder leiding van Edwin de Kuiper (directievoorzitter Dura Vermeer) gaan Bart van Kampen (architect De Zwarte Hond), Jelle Lecluijze (specialist beheer en onderhoud betoncontructies Betononderhoudspaviljoen) en Rob Doomen (partner en adviseur constructies Pieters Bouwtechniek) met elkaar in gesprek. Waar lopen de verschillende specialismen tegenaan bij hergebruik van bestaande bouwobjecten? Welke uitdagingen en oplossingen zien zij? Maar nog veel belangrijker: het publiek neemt deel aan deze paneldiscussie. Waar loop jij in je dagelijkse werk tegenaan? Welke vragen heb jij? Tijdens een interactieve middag haal én breng jij een hoop kennis!

Deelnemen? We ontmoeten je graag in het eerste Beton Café!

  • Datum: donderdag 29 september 2022
  • Locatie: Bar Beton Rijnsweerd (Utrecht)
  • Programma: 15.00 – 18.15 uur
  • Kosten: €35,- voor leden, €70,- voor niet-leden (inclusief BTW)
  • Dit evenement telt mee voor de nascholingseisen aan betononderhoudskundigen volgens BRL3201 Betonreparatie.

Over Beton Café

Beton Café is een initiatief van Betonvereniging en wordt vier keer per jaar georganiseerd. Collega’s binnen de beton(bouw)sector ontmoeten en kennis uitwisselen over actuele thema’s die jou bezighouden? Dat is waar het bij het Beton Café om draait! Dit nieuwe evenement vindt vier keer per jaar plaats en is dé plek voor vakmensen die alles uit het materiaal beton willen halen; nu én na 2030. Want dat we een gemeenschappelijke passie voor beton en een uitdaging voor 2030 hebben, is bekend. De kunst is om groot te denken en klein te starten. Alles begint met die eerste stap. Welke stap dat voor jou en ons is om de betonketen te verduurzamen, ontdekken we samen en zal ook aandacht krijgen in de Cafés!

Kleinschalig, door het land, samen werken aan de toekomst
In 2019, 2020 en 2022 stond het thema ‘Panorama Beton’ centraal op het Beton Event. Met deze keuze haakt Betonvereniging in op het overheidsthema ‘Panorama Nederland’. Daarin moedigt het College van Rijksadviseurs (CRa) aan om met een overkoepelende blik te kijken naar de inrichting van ons land voor de komende dertig jaar tot aan 2050. Tijdens het Beton Café wordt concreet aandacht besteed en ingezoomd op de uitdagingen voor 2030. Tijdens ieder Beton Café staat één van de volgende thema’s centraal onder het hoofdthema CO2-reductie:

  • Cement- en betontechnologie
  • Ontwerp en constructie
  • Werkvoorbereiding en uitvoering
  • Onderhoud en reparatie

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren