Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Goud voor Betoniek

Het antwoord staat in Betoniek Peter de Vries - 4 februari 2020

Betoniek, een gouden jubileum. Vijftig jaar geleden is Betoniek begonnen als vakblad over cement en beton en in de afgelopen decennia is het geëvolueerd tot hét kennisplatform voor betontechnologie en de uitvoering van betonwerken. Een platform dat er niet alleen is voor de betontechnoloog, maar ook voor de aannemer, de toezichthouder, de adviseur en het onderwijs. Vijftig jaar, een mooi moment om terug te kijken en stil te staan bij de ontwikkelingen in ons vakgebied.

Ontwikkeling en organisatie kennisplatform

Hoe pak je dat nu aan, zo’n terugblik? Welke onderwerpen moeten aan bod komen? Neem alleen al de ontwikkeling van Betoniek zelf. Op initiatief van de Verkoop Associatie (VA) Nederlandse Cementindustrie verschijnt in januari 1970 de eerste editie van Betoniek (fig. 1). Het voornaamste doel was, en dat geldt nog steeds, het kennisniveau over het materiaal beton te verhogen van iedereen die daarmee in aanraking komt. De ambitie is om tienmaal per jaar een editie op de deurmat te laten vallen.

" Begin jaren tachtig komt een alternatief in beeld: de inzet van gebroken betonpuin- en menggranulaat"

 

Kenmerkend van dit nieuwe vakblad is dat per editie slechts één onderwerp wordt aangesneden. Het betreffende onderwerp wordt vervolgens beschreven en beoordeeld aan de hand van de op dat moment beschikbare kennis. Een vier man sterke redactie, ieder een autoriteit op het vakgebied, begint aan een avontuur. Die vier man hebben niet kunnen bevroeden dat vijftig jaar na dato het vakblad nog steeds springlevend is. Maar het is inmiddels wel op een andere manier georganiseerd; Betoniek wordt tegenwoordig uitgegeven door een professionele uitgever Aeneas Media. Bovendien heeft Betoniek er in 2013 een zusje bij gekregen. En, zoals dat binnen een goede familie betaamt, met dezelfde naam: Betoniek. Het verschil? De originele verschijning van Betoniek heet nu Betoniek Standaard en beperkt zich nog steeds tot één onderwerp, geschreven en unaniem gevalideerd door de redactie. Het zusje, Betoniek Vakblad, bevat per nummer meerdere artikelen, gaat vaker in op betonuitvoering en geeft meer ruimte aan opinies en discussie. Een deskundige redactie zorgt ervoor dat de artikelen niet echt de bocht uit vliegen. En in de huidige tijd mogen een website (fig. 2) en nieuwsbrief natuurlijk ook niet ontbreken. Een schat aan beton(technologische) artikelen vormt het hart van dit kennisplatform. Maandelijks is er ruimte voor een blogger om een beschouwende of prikkelende column te schrijven. Hierbij wordt de lezer uitgedaagd zijn mening te geven. Kortom, de oorspronkelijke redactie van vier man is geëvolueerd tot een team van ruim twintig betonexperts die met regelmaat de pen pakken om hun kennis aan het papier toe te vertrouwen en/of online hun kennis te delen. Jaren geleden ontstaat spontaan een stelling die tot op de dag van vandaag nog niet aan kracht heeft ingeboet. Zit je met een betontechnologische of betonuitvoeringstechnische vraag, het antwoord staat in Betoniek. Tot zover de ontwikkeling en organisatie van het kennisplatform de voorbije decennia. Maar hoe zit het vakinhoudelijk, is het materiaal beton de afgelopen vijftig jaar veranderd? Beton is per definitie een samenstel van steenachtig toeslagmateriaal ‘aan elkaar geplakt’ door een bindmiddel. Is het bindmiddel bitumen, dan spreken we van asfaltbeton, kortweg asfalt. Is het bindmiddel een mengsel van cement en water, dan spreken we van cementbeton, kortweg beton. Maar is het beton van toen nog wel vergelijkbaar met het beton van nu? Eén ding is zeker: het aanbod van grondstoffen is veranderd en ook de kennisontwikkeling heeft niet stilgestaan. Betoniek heeft het allemaal gevolgd.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren