Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Eerste tunneldeel Blankenburgverbinding afgezonken

5 april 2023

Op vrijdag 31 maart is het eerste tunneldeel van de Maasdeltatunnel afgezonken. Een belangrijke mijlpaal voor de Blankenburgverbinding bij Rotterdam.

De Blankenburgverbinding is een nieuwe, circa 4 km lange snelweg (A24) tussen de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg (fig. 1). De snelweg loopt deels onder het Scheur, een tak van de delta van de Rijn en de Maas. De 945 m lange Maasdeltatunnel loopt onder dit water door.

De tunnel is uitgevoerd met twee enorme betonnen zinkelementen, een van 180 m en een van 205 m. Deze elementen zouden aanvankelijk op het dak van de tunneltoeritten worden gebouwd, maar om vertraging door de COVID-pandemie te voorkomen, is uiteindelijk besloten ze te bouwen in een nabijgelegen bouwdok.
Van daaruit zijn ze eerst naar een parkeerplek vervoerd en nu is het eerste, zuidelijke deel (tunneldeel ‘Alara’) naar zijn definitieve plek gevaren en daar afgezonken. Hiertoe liet men de waterbassins van het tunnelelement gecontroleerd vollopen met water.

Tijdelijke lekkage

Het afzinken zelf verliep rimpelloos: in 24 uur tijd belandde het tunneldeel op de bodem van het Scheur. Vervolgens kwam er een kink in de kabel: er ontstond een lekkage bij het kopschot waar later het tweede element aan gekoppeld moet worden. Die lekkage veroorzaakte kortsluiting, waardoor de pompen niet meer werkten. Gevolg was dat het tunneldeel vol water liep.
Met extra pompen kon vrij snel het water uit het tunneldeel worden gepompt, waarna duikers herstelwerkzaamheden hebben uitgevoerd en de lekkage voldoende is gedicht. Alle werkzaamheden konden vervolgens worden hervat, zoals het aanbrengen van het zand onder het tunnelelement voor de definitieve fundering.

Het tweede tunneldeel wordt op 15 april afgezonken.

Cement-artikel

Eind maart 2023 is over het ontwerp en de uitvoering van de Maasdeltatunnel een artikel verschenen in Cement: ‘Beperking hinder bepaalt ontwerp Maasdeltatunnel’, geschreven door Eelco van Putten en Patrick van Os, namens BAAK, in samenwerking met Rijkswaterstaat. BAAK is het consortium dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw en bestaat uit Ballast Nedam, DEME Group en Macquarie.

Impressie van de eerste afzinkdag

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren