Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Eerste test duurzame Levvel-blocs Afsluitdijk positief

16 februari 2022

De 32 betonnen Levvel-blocs in de proeftuin op de Afsluitdijk hebben de eerste test doorstaan. De blokken van innovatieve betonmengsels, afkomstig van acht partijen uit de betonsector, werden een half jaar geleden geplaatst. Rijkswaterstaat zal de Levvel-blocs gedurende 10 jaar controleren en onderzoeken, om te bepalen of de duurzame betonmengsels door de tijd heen sterk genoeg blijven om ze ook bij andere projecten in te zetten.

Lees ook het artikel ‘75.000 betonblokken op de Afsluitdijk’, over het ontwerp en de productie van de Levvel-blocs.

Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) gebruikt onder meer in totaal 75.000 innovatieve betonblokken om de Afsluitdijk te versterken. Door de vormgeving van deze Levvel-blocs wordt 200.000 m3 minder beton gebruikt; dat betekent 56% minder CO2-uitstoot. Rijkswaterstaat, de opdrachtgever van het project Afsluitdijk, heeft hoge ambities waar het gaat om het terugdringen van CO2-uitstoot. Om de ontwikkeling van duurzaam beton te stimuleren, geeft Rijkswaterstaat daarom samen met Levvel in een proeftuin acht partijen uit de betonsector de kans om hun duurzame betonmengsels te testen. Van deze innovatieve mengsels zijn in de fabriek in Harlingen 32 Levvel-blocs gemaakt, die sinds afgelopen zomer op de Afsluitdijk liggen. 

Diverse innovaties

De acht deelnemende marktpartijen gebruiken verschillende innovaties. Zo zetten C2CA Technology (een samenwerkingsverband van GBN Groep en TU Delft, die met Mebin en ENCI Levvel-blocs met Circuzand, Circugrind en Circument maakten) en Urban Mine BV in op nieuwe manieren van betonrecycling. Na het crushen van betonpuin is een deel van het zand en grind opnieuw bruikbaar. De fijnste deeltjes kunnen weer ingezet worden in een bindmiddel, waardoor het puin zelfs voor cementvervanging kan worden gebruikt. BTE Groep, Sibelco en Mobilis kozen een andere route en vervingen traditionele cementklinker met alkali geactiveerde geopolymeren. Tot slot innoveren Heidelbergcement, Dyckerhoff en BAM in de klinker geactiveerde bindmiddelen door met nieuwe recepturen een lagere CO2-uitstoot te bereiken.

Eerste visuele inspectie

Op 15 december zijn de blokken voor het eerst geïnspecteerd, vertelt Eize Drenth, innovatiemanager van de proeftuin duurzaam beton bij Rijkswaterstaat. "Dit was een visuele inspectie, waarbij we puur naar de buitenkant van de blokken kijken. Ontstaan er scheurtjes, verkleurt het beton, brokkelen er stukjes af langs de randen, hoe ruw is het oppervlak en is er al plantengroei? Dat laatste is belangrijk voor integratie in de natuur. We kijken hoe het materiaal in de loop der tijd verandert en vergelijken dat met de situatie bij de andere Levvel-blocs. De eerste resultaten zijn positief: we hebben geen grote verschillen vastgesteld."

Binnenkant onder de microscoop

Deze visuele inspectie wordt minimaal één keer per jaar herhaald. Daarnaast volgt komende zomer het eerste laboratoriumonderzoek op proefmonsters die met een boor uit de blokken worden gehaald. "Zo kunnen we ook de binnenkant onderzoeken en onder meer nagaan hoe het beton zich verder ontwikkelt in de tijd", legt Drenth uit. "Onder de microscoop kunnen we bijvoorbeeld verschillende vormen van aantasting door het zeewater vaststellen. Dit onderzoek herhalen we na 1, 2, 4, 7 en 10 jaar."

Duurzame ambities

Mengsels die na 10 jaar de controles goed hebben doorstaan, mogen van Rijkswaterstaat breder toegepast worden. Daarvoor geldt een levensduur van 100 jaar. "Dat kun je met 10 jaar natuurlijk niet met 100% zekerheid vaststellen", vertelt Drenth. "Maar door de ontwikkeling in die 10 jaar te volgen kun je wel een goede inschatting maken van de 90 jaren die dan nog moeten volgen. Die brede inzet sluit precies aan bij onze ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken", vervolgt hij. "Met de goedgekeurde mengsels kunnen we onze CO2-uitstoot van betongebruik flink terugbrengen. Bovendien geven we zo praktisch invulling aan de duurzame ambities van de hele betonsector, zoals afgesproken in het Betonakkoord."

Bron: De Afsluitdijk & Rijkswaterstaat

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren