Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Eerste hulp bij 'tijdelijke situaties' in het bouwproces

We onderschatten vaak de tijdelijke situaties in het bouwproces. Dat doen we allemaal, laat ik er maar geen doekjes om winden. Specialisten in hulpconstructies en/of co├Ârdinerend constructeurs kosten geld. "Dat kunnen we zelf ook wel", hoor ik met enige regelmaat. Of: "Vorige keer hebben we het zelf gedaan en het ging ook goed". Een ontwerper ziet graag de eindsituatie en een uitvoerder wil graag lekker bouwen zonder veel poespas eromheen.

"Laat die onderaannemer zijn eigen werk maar controleren, die hebben we er tenslotte voor ingehuurd en die heeft de kennis". 
Is dat echt wat we willen? Zien we onszelf als aannemer nu enkel als regelneef en denken we nog steeds dat de goedkoopste partijen samen het werk goed en veilig kunnen uitvoeren? En hebben we wel door dat de constructieve samenhang van een constructie tijdens de bouw vaak meermalen verandert?

Het zijn vaak juist die tijdelijke situaties waarin de grote risico’s schuilen maar anderszins ook de mooiste kansen liggen voor de creatievelingen onder ons, om met slimme oplossingen geld te besparen. Die tijdelijke situaties komen er intussen steeds meer. Denk maar aan bijvoorbeeld renovatieprojecten, in de toekomst zullen die alleen maar toenemen. En daarnaast worden de bouwprojecten steeds complexer.

Elk bouwbedrijf heeft tegenwoordig wel een strategisch plaatje waarin ze laten zien dat ontwerp, realisatie en onderhoud steeds beter in elkaar wordt verweven. Dus meer integraal. Een goede tendens. En laten we wel zijn: in dit plaatje kan vooral een heel grote winst worden behaald in veiligheid! We moeten namelijk veel meer oog hebben voor de constructieve veiligheid in de verschillende fasen van het bouwen. En dat begint bij het ontwerp!

Een hoop om over na te denken en misschien ook wel inkoppertjes. Maar mensen, word wakker! Er moet nu echt wat gebeuren! We zitten als bouwsector toch niet te wachten op die negatieve berichtgeving van afgelopen weken?

Volgens mij zit is in met volgende punten de nodige winst te behalen:

  • Werk samen vanuit de LEAN-gedachte: Dus met vaste partijen waarbij je van elkaar weet hoe je werkt.
  • Geef eerlijk aan waar je wel en niet goed in bent.
  • Hecht duidelijk de verantwoordelijkheden af.
  • Proces en techniek gaan hand in hand. Het is allebei nodig om het werk in goede banen te leiden. Maar te veel van het een en te weinig van het ander kan tot onnodige risico’s leiden.
  • Betrek specialisten in de bouwtechniek in het ontwerpproces, zodat de tijdelijke bouwfasen ook helder worden en risico’s al vroegtijdig worden gezien maar ook kansen (beter) kunnen worden benut.
  • Stel een coördinerend constructeur aan, die de verbinding maakt tussen de deelconstructeurs op een project.

We moeten met zijn allen vooraf kunnen zeggen: “We hebben alle bouwfasen compleet beheerst”. We moeten gewoon weten waar we mee bezig gaan. En hulp inroepen is dan geen schande maar een noodzaak.

Ik voel me trots als ik weer een projectleider spreek die enthousiast is omdat zijn project zo gladjes verliep, omdat we alle bouwfaseringen op voorhand gewoon al lekker onder controle hadden.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren