Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Eerste fase monitorprogramma trillingsgedrag hoge gebouwen afgerond

29 juni 2021

Om kennis op te bouwen over het werkelijke trillingsgedrag van hoge gebouwen is een consortium onder leiding van TNO (het HiViBE-consortium) gestart met een meerjarig onderzoeksprogramma.

Hoogbouw in de Nederlandse Delta groeit de laatste jaren sterk. Grote steden omarmen hoogbouw in hun visie op stadsontwikkeling. Daarbij is er een trend te zien naar hoger (met de De Zalmhaven I in Rotterdam als voorlopig hoogtepunt) en slanker (de Baantoren in Rotterdam).

Omdat we steeds hoger bouwen, wordt ook lichter bouwen belangrijker. Enerzijds vanwege de toenemende duurzaamheidseisen aan materiaalgebruik, anderzijds vanwege de hoge funderingsdruk die nog opneembaar moet zijn door de samendrukbare Nederlandse ondergrond.

Al deze ontwikkelingen leiden tot een grotere gevoeligheid voor de wind. Als bewegingen ten gevolge van die wind te groot worden heeft dat gevolgen voor de constructieve veiligheid en voor de beleving van de gebruikers van het gebouw.

Kennis opbouwen

Uit vooronderzoek blijkt dat de huidige rekenmethoden geen goede voorspelling geven van het werkelijke trillingsgedrag van hoge gebouwen. Dit leidt tot ongewenste situaties zoals onnodig overdimensioneren van draagconstructies of klachten over trillingen. Het ontbreekt daarbij aan goede validatiemetingen, waaraan rekenregels en simulaties te toetsen zijn. Die zijn echter wel noodzakelijk zijn voor betere constructieve ontwerpen, met meer comfort en minder materialen. Daarnaast is er behoefte om de trillingseigenschappen van een hoog gebouw in een vroegtijdig stadium beter in beeld te krijgen.

Het HiViBE consortium (BAM, Zonneveld, Fugro, IMd, Aronsohn, Structure Portante Grimaud, BESIX, Peutz, SCIA, SKW en TNO), bouwt kennis op over het trillingsgedrag van hoogbouw in Nederland. Speciale aandacht is daarbij voor de rol van de slappe bodems in onze deltasteden.
De eerste fase van het onderzoek is inmiddels afgerond. In deze fase is vastgesteld welke meetmethoden en technieken moeten worden ingezet in de monitoringcampagne. Op basis daarvan zijn de eerste monitoringplannen in voorbereiding.
Onder meer De Zalmhaven I, het hoogste woongebouw in de Benelux, zal worden voorzien van een monitoringsysteem, dat naar verwachting later dit jaar operationeel zal zijn. Daarnaast worden meerdere, zowel bestaande als nieuwe, hoge gebouwen voorzien van monitoring.

Het HiViBE-consortium wordt ondersteund door een innovatiefinanciering van TKI Deltatechnologie. Geïnteresseerden in het onderzoek kunnen contact opnemen met Okke Bronkhorst (Okke.Bronkhorst@tno.nl) of Chris Geurts (Chris.Geurts@tno.nl).

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren