Platform over technologie en uitvoering van beton

Eerste circulaire viaduct geopend

di 15 jan 2019

Het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland is dinsdag 14 januari door staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven geopend. Dat gebeurde op de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie. Het viaduct is onlangs geplaatst nabij Kampen en is een initiatief van Rijkswaterstaat, aannemer Van Hattum en Blankevoort (VolkerWessels) en prefab-bouwer Consolis Spanbeton.

Lees ook
- Nieuwsbericht ‘Start bouw circulair viaduct bij Kampen
- Artikel ‘De weg naar een circulair visaduct’, over de opzet van het circulaire viaduct 
- Artikel ‘Eindelijk meer ruimte voor de IJssel’, over de twee nieuwe sluizencomplexen in het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta.

Het dek van het circulaire viaduct bestaat uit 40 betonnen elementen en kan volledig en ongeschonden worden gedemonteerd, verplaatst en op een nieuwe locatie herbouwd. Zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden gebruikte grondstoffen op de meest hoogwaardige manier opnieuw gebruikt. Waar reguliere viaducten na 30 tot 50 jaar worden gesloopt, is de levensduur van het circulair viaduct met 200 jaar ongeveer 6 keer zo lang. Het is het eerste betonnen viaduct in Nederland dat zo is gebouwd.

Innovatief ontwerp

Bij het innovatieve ontwerp van het viaduct zijn diverse circulaire principes toegepast. Bijzonder is bijvoorbeeld dat de elementen als LEGO-blokjes in elkaar grijpen met nokken, dat de voorspanningskabels niet zijn ingestort en dat de tussen de betonnen elementen gebruikte voegen weer kunnen loslaten. Daardoor hoeven de elementen bij demontage niet te worden gesloopt, en kunnen ze ongeschonden worden hergebruikt. Door te werken met elementen, kunnen bovendien met dezelfde bouwstenen nieuwe viaducten worden gebouwd die variëren in lengte en breedte.

Test circulair viaduct

De komende maanden testen de drie samenwerkingspartners Rijskwaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en Consolis Spanbeton het eerste prototype van het circulaire viaduct op een werkterrein tussen Kampen en Dronten. Het werkterrein is ingericht voor de bouw van de Reevesluis - onderdeel van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Werkverkeer maakt daar gebruik van het viaduct. Met uitgebreide monitoring wordt in de gaten gehouden hoe het viaduct zich gedraagt. De testgegevens worden meegenomen bij de doorontwikkeling van het circulair viaduct.

Start leeromgeving circulaire viaducten

Om grootschalige toepassing van circulaire viaducten mogelijk te maken, creëert Rijkswaterstaat samen met Van Hattum en Blankevoort en de Bouwcampus een leeromgeving. De startbijeenkomst hiervan vond plaats direct na de opening van het circulair viaduct. In de leeromgeving wordt alle beschikbare kennis van opdrachtgevers, infrabedrijven en kennisinstellingen bij elkaar gebracht. Doel is om samen te komen tot afspraken en gezamenlijke uitgangspunten voor de doorontwikkeling van de huidige concepten die nu in de markt bestaan. Civiele bouwers en wegbeheerders die hier ook goede ideeën voor hebben, worden door Rijkswaterstaat opgeroepen om zich ook aan te sluiten en bij te dragen aan de ontwikkeling van het circulair viaduct.

Circulair werken in 2030

Samenwerking op basis van gelijkwaardigheid binnen de hele keten is volgens Rijkswaterstaat noodzakelijk om volledig circulair bouwen mogelijk te maken. Door bedrijven te ondersteunen bij het doorontwikkelen van een gezamenlijk concept en hier eerder en nauwer bij betrokken te zijn, wil Rijkswaterstaat circulaire innovaties versnellen.
Met de realisatie van het eerste circulaire viaduct van Nederland dragen de drie initiatiefnemers van het project op een innovatieve wijze bij aan de duurzame ambities van Rijkswaterstaat, namelijk: 49% minder CO2-uitstoot (ten opzichte van 1990) én circulair werken in 2030.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren