Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

Dubbel Duurzaam

Betonwaren, betonmortel, voorgespannen beton, prefab beton…. Beton als veelzijdig bouwmateriaal is op vele manieren in hokjes in te delen. Een hele interessante groep wordt gevormd door ’architectonisch beton’. Daar waar in de volksmond beton heel vaak wordt ervaren als grijs en grauw, zien we de steeds vaker prachtige constructies en architectonische hoogstandjes. Beton is bij uitstek een materiaal dat de creatieve architect de mogelijkheden biedt om zijn ideeën ook daadwerkelijk te realiseren. Daarbij wil de architect nog wel eens kiezen voor helder wit beton, een materiaal dat in de basis grijs van kleur is.

Helder wit beton maak je niet met het traditionele grijze portlandcement. Het is mogelijk om grijs cement lichter en zelfs wit van kleur te maken. Speciaal daarvoor is wit cement ontwikkeld, op basis van een ijzervrije portlandcementklinker. Het weglaten van de ijzercomponent heeft wel gevolgen voor het productieproces van de ‘witte klinker’. De brandtemperatuur in de oven om de juiste ‘smelttemperatuur’ te krijgen, waarbij de noodzakelijke cementmineralen worden gevormd, ligt hoger ten opzichte van het branden van de traditionele portlandcementklinker. Dat maakt ‘wit’ cement niet alleen kostbaar maar ook minder CO2-vriendelijk.

"Half jaren '90 is een ‘snel’ hoogovencement ontwikkeld dat qua kleur heel dicht in de buurt komt van wit portlandcement"

 

Er bestaat ook een andere mogelijkheid om de grijze kleur van het (portland)cement lichter te maken tot wel vrijwel wit. Dat kan door de normale grijze portlandcementklinker te ‘versnijden’ met hoogovenslak. Puur gemalen hoogovenslak is spierwit van kleur en vormt de basis voor hoogovencement. Speciaal voor de prefab-betonindustrie is half jaren 90 door de cementindustrie een ‘snel’ hoogovencement ontwikkeld, een CEM III/A 52,5 N. Een cement dat op sterkteontwikkeling concurrerend is ten opzichte van portlandcement en dat qua kleur heel dicht in de buurt komt van wit portlandcement.

Een ideaal cement voor architectonisch beton. Maar zo ideaal wordt het toch niet altijd ervaren. Als na voldoende verharding de bekisting van het beton wordt verwijderd en het beton is vervaardigd met een cement op basis van hoogovenslak kleurt het oppervlak blauw. Dat is schrikken voor architect/ontwerper die een heel ander beeld voor ogen had. Deze blauwverkleuring is echter tijdelijk en verdwijnt uiteindelijk vanzelf. Maar er is nog een belangrijke reden om te kiezen voor een CEM III/A 52,5 N in plaats van voor een wit portlandcement; de dubbele duurzaamheid.

"Blauwverkleuring is schrikken voor architect/ontwerper maar verdwijnt uiteindelijk vanzelf"


Duurzaamheid is, in de context van levensduur, het vermogen van een constructie(-deel), om gedurende  een voldoende lange periode, zijn functies te vervullen. Tijdens de gebruiksfase wordt een betonconstructie blootgesteld aan invloeden van buitenaf die het beton en/of zijn wapening kunnen aantasten. Cement op basis van hoogovenslak heeft hierbij duidelijke voordelen ten opzichte van puur portlandcement; onder andere een betere bestandheid tegen indringing van chloriden en daarmee het tegengaan van de corrosie van wapening.

Maar het begrip duurzaamheid heeft ook vanuit milieu-oogpunt de laatste jaren een flitsende doorstart gemaakt. Er gaat geen dag voorbij of de opwarming van de aarde beheerst het journaal en de dagbladen. Ook de bouw heeft hiermee te maken: Betonakkoord, Klimaattafels, Klimaatenvelop, alles draait om het terugdringen van de CO2-uitstoot. Bij de verwerking en productie van hoogovenslak tot hoogovencement is de uitstoot van CO2  beperkt. CEM III/A 52,5 N heeft wat je zou kunnen noemen een ‘Unique Selling Point’: een lichte, egale uitstraling, een gelijkwaardige sterkteontwikkeling aan portlandcement en met een ongeveer 50% lagere CO2-uitstoot.

 

Meer weten over een lichte kleur voor architectonisch beton, blauwverkleuring en een ‘groen’ imago?
Betoniek Vakblad 19/02 gaat hier uitgebreid op in: ‘Blauw…? Dat is pas groen!’

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren