Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Blogs

De zeven pijlers voor succesvolle materiaalinnovatie

Eerder schreef ik over innovatie en het vakantiegevoel; laat het onbekende achter je, ga op avontuur. Maar: bereid je ook voor en kies geschikte reisgenoten. Eenmaal op weg rijzen vragen, problemen en misschien tegenslagen op. Maar ook mooie nieuwe ervaringen en daar doen we het uiteindelijk voor. Voor boeddhistisch ingestelde mensen is de reis het doel, maar bij innovatie telt keihard resultaat; omzet behalen met nieuwe producten, euro’s, tonnen en percentages. Dus de vraag is hier: hoe breng je nieuwe materialen op de markt?
 

Met bijna 30 jaar R&D ervaring in innovatie van materialen probeer ik deze complexe opgave te reduceren tot zeven aspecten. Ofwel; waar gaat de reis heen, hoe komen we daar en wie zijn onze reisgenoten?

"Als je niet weet wat de eisen zijn, dart je in het donker"
 

Doel
Het doel van innovatie is het ontwikkelen en op de markt brengen van een nieuw product. Dit voorziet vaak in een behoefte in de markt (market pull), maar het kan ook het gevolg zijn van nieuwe technologie, die de markt nog niet (goed) kent (technology push). De beoogde toepassing kent een complexe combinatie van eisen, randvoorwaarden, volumes, deelmarkten, kanalen, bestaande technologieën en meer. Het goed in kaart brengen van deze eisen is bij innovatie het halve werk. Als je niet weet wat de eisen zijn, dan kun je ook niet zeggen waar je innovatieve product moet voldoen. Darten in het donker, zeg maar. Het begint dus met een inventarisatie van eisen en dan komen de technische specificaties. Die zijn vaak relatief eenvoudig in kaart te brengen en te kwantificeren. Ook eisen vanuit regelgeving zijn snel te vinden (als er nog geen regelgeving is voor een echt nieuw product). Houd hierbij rekening met octrooien; zijn die er al, of zijn er nog octrooi-mogelijkheden? En dan is er een eis voor produceerbaarheid; kan dat met huidige middelen, welke investeringen zijn nodig om veilig en grootschalig te produceren, zijn er voldoende grondstoffen beschikbaar. En dan commerciële aspecten; het product moet betaalbaar zijn, voor een voldoende grote markt, bestaand of nieuw en goed toepasbaar zijn. Essentieel is natuurlijk ook de veiligheid voor mens en milieu, niet alleen voldoen aan wetgeving, maar met minimale risico’s tijdens transport, verwerking, toepassing, gebruik en hergebruik. En essentieel voor nieuwe bouwproducten is het milieuprofiel; de EPD gebaseerd op een LCA en daarvan afgeleid de MKI.
Ten slotte zijn er zachtere eisen als uiterlijk, look and feel, kleur, uitstraling et cetera. Zeven pijlers dus.

Peilers
Begin met het peilen van de haalbaarheid op deze zeven pijlers. Voor veel eisen is er een absoluut niveau (must have), voor andere is er geen harde eis (nice to have). Je hoeft niet op alle zeven aspecten een 10 te scoren, zelfs een onvoldoende mag, maar die moet worden gecompenseerd. En soms is het ook gewoon voldoende om beter te scoren dan bestaande producten (benchmark). Uiteindelijk moet je aantoonbaar voldoen aan het vereiste niveau per pijler. Inderdaad ‘aantoonbaar’; voor de meeste technische eigenschappen geen probleem via gestandaardiseerde testen. Waar die ontbreken moet je een criterium bedenken, bij voorkeur kwantificeerbaar, in ieder geval acceptabel voor je doelmarkt.   

Partners
Kies bij innovatie geschikte partners, liefst ook partijen waar je wat aan hebt. Voor materiaalinnovatie houd ik het op een driekoppig gezelschap: producent, afnemer en kennisinstituut. Bij de aantoonbaarheid speelt het kennisinstituut een belangrijke rol; ze kunnen met brede en diepgaande kennis van materiaalgedrag een risico wegnemen, ideeën genereren, een literatuurstudie doen en testen uitvoeren en ontwikkelen.

Goede reis en probeer ruimte in te bouwen voor spontane ervaringen (serendipiteit)!

Reacties

Martin Verweij - Cementbouw 25 februari 2021 10:48

Ik denk dat er vertrouwen, wil en durf nodig is bij opdrachtgevers. Vertrouwen komt door 1) het aanleveren van betrouwbare informatie door de producent en 2) het kunnen beoordelen van deze informatie door de opdrachtgever. Voor dit laatste is kennis nodig. Als je die niet hebt, kun je die inhuren. Durf en wil moet een opdrachtgever zelf hebben.

Ingmar Richartz - Albricht Holding B.V. 24 februari 2021 09:36

Hallo Martin, goed overzicht! Ik ben al enkele jaren actief met materiaalinnovatie en loop vaak gefrustreerd rond bij de pogingen dit in de markt te krijgen. Wat mij daarbij opvalt is dat de 'gevestigde' orde in de bouwmarkt zeer sceptisch is ten aanzien van materiaalinnovatie. Bedrijven die echter zelf een innovatieve inslag hebben (meestal kleinere bedrijven) staan hiervoor wel open en ontstaat er vaak een synergie. De sceptische houding begrijp ik echter niet helemaal omdat juist nu groen denken, recyclebaarheid sterk in onze maatschappij verankerd raakt. Hoe doorbreek je deze sceptische houding? Ingmar Richartz

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren