Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

Betoniek Standaard 16/26 - Over de toename van betonsterkte in de tijd

De tijd aan zijn zijde - 7 november 2018

Als we het hebben over de druksterkte van beton bedoelen we vaak de druksterkte die wordt bepaald na 28 dagen verharding. Voor het gemak wordt dat ook wel de eindsterkte van het beton genoemd. Maar is dat wel juist? Is het werkelijk zo dat de druksterkte na 28 dagen verharding niet verder toeneemt? Het antwoord is kort: de druksterkteontwikkeling stopt niet na 28 dagen, maar kan afhankelijk van betonsamenstelling en omstandigheden nog jarenlang doorgaan. Niet meer zo snel als in het begin, maar wel geleidelijk aan. Beton heeft hier dus in positieve zin de tijd aan zijn zijde en niet louter als opponent (verwering, degeneratie). Deze Betoniek beschrijft de invloed die het verstrijken van de tijd heeft op de sterkte en de dichtheid van beton en benoemt de voordelen en de risico's.

Druksterkte

Beton is een constructief bouwmateriaal met veel goede eigenschappen. Het materiaal is sterk en is in staat decennialang probleemloos te functioneren. In die zin is het ook een duurzaam bouwmateriaal, vanwege de beperkte onderhoudsbehoefte en het ontbreken van de noodzaak tot tussentijdse vervanging. De belangrijkste eigenschap is echter de hoge druksterkte. Beton wordt in NEN-EN 206 onderverdeeld in 16 verschillende sterkteklassen. De sterkteklasse betreft de druksterkte van beton en wordt gedefinieerd als een karakteristieke waarde die normaliter wordt berekend uit de uitkomsten van drukproeven op betonkubussen na 28 dagen verharding. Deze moeten tot het moment van beproeving onder gecontroleerde omstandigheden zijn bewaard. Het voordeel van deze genormeerde bewaar- en beproevingswijze is dat het mogelijk is uitkomsten van druksterkteproeven onderling te vergelijken. Het aanhouden van de verhardingstermijn van 28 dagen kan soms ook belemmerend zijn. Als een constructie niet na 28 dagen volledig wordt belast, kan het aantrekkelijk zijn het beproevingstijdstip te verschuiven naar 56 dagen verharding of nog later. We maken dan gebruik van de eigenschap dat de druksterkte na 28 dagen verharding nog significant toeneemt. Het rekenen met een 56-daagse of 91-daagse druksterkte heeft als voordeel dat het beton na 28 dagen verharding minder sterk hoeft te zijn. Daardoor is er mogelijk minder cement nodig. Dit is goed voor het milieu omdat het cement in beton de grootste bijdrage levert aan de CO2-footprint van beton. Om te kunnen begrijpen hoe de sterkteontwikkeling in de tijd verloopt, moeten we kennis hebben van het mechanisme dat voor de druksterkteontwikkeling verantwoordelijk is: de hydratatie van cement met water.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren