Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

CROW-CUR Aanbeveling 128:2021 AEC-vulstof in ongewapend aardvochtig beton

16 november 2021

Er is een nieuwe CROW-CUR Aanbeveling voor toepassing van AEC-vulstof in ongewapend aardvochtig beton verschenen. Deze CROW-CUR Aanbeveling 128:2021 geeft definities, eisen en regels voor AEC-vulstof, toegepast in ongewapende, niet-constructieve betonproducten vervaardigd met aardvochtig beton, zoals bijvoorbeeld betonstraatstenen, betontegels en betonnen trottoirbanden.

In de markt is de afgelopen jaren de behoefte aan geschikte vulstoffen voor beton, met name met een puzzolaan karakter, toegenomen. Deze leemte kan mede worden ingevuld door AEC-vulstof, die wordt geproduceerd uit AEC-bodemas, waarbij naast de voor bodemas gebruikelijke bewerkingsstappen heel specifiek een nat maalproces is inbegrepen. Met de toepassing van deze vulstof wordt tevens een minerale reststof hoogwaardig benut.

Deze CROW-CUR Aanbeveling geeft definities, eisen en regels voor AEC-vulstof, die wordt geproduceerd uit AEC-bodemas afkomstig uit een AEC-installatie met een natte ontslakker, waarbij naast de voor bodemas gebruikelijke bewerkingsstappen, met name zeven en het verwijderen van ferro- en non-ferrometalen, heel specifiek een nat maalproces is inbegrepen. De AEC-vulstof moet worden geproduceerd uit de gehele gradering van de betreffende AEC-bodemas.

Deze Aanbeveling is bedoeld voor AEC-vulstof dat wordt toegepast in ongewapende, niet-constructieve betonproducten vervaardigd met betonspecie van consistentieklassen C0 (droog) en C1 (aardvochtig) en met een maximale dosering aan AEC-vulstof van 140 kg/m3.

Bestellen

Om CROW-CUR Aanbeveling 128:2021 AEC-vulstof in ongewapend aardvochtig beton direct te bestellen, ga naar www.cur-aanbevelingen.nl.

Met het opstellen van deze CROW-CUR Aanbeveling waarin de kwaliteitseisen voor AEC-vulstof zijn vastgelegd, wordt het mogelijk om AEC-vulstof als nieuw type grondstof in BRL 1804 ‘Vulstof voor toepassing in beton en mortel’ op te nemen. Bij levering onder een certificaat op basis van BRL 1804 kan deze vulstof met vertrouwen worden toegepast als type l vulstof in ongewapende betonproducten vervaardigd met aardvochtig beton.

De gezamenlijke ambitie om de betonketen verder te verduurzamen, is vastgelegd in het Betonakkoord. Een van de daarin gestelde doelen is 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomende betonreststromen. Buiten de scope van deze CROW-CUR Aanbeveling, maar wel afgestemd met de leden van deze CROW-werkgroep, is deze toepassing van AEC-vulstof daarom eveneens getoetst op circulariteit en de milieueisen conform Besluit Bodemkwaliteit. Betongranulaat gemaakt van beton met AEC-vulstof is vergeleken met referentie betongranulaat dat is gemaakt met enkel primaire grondstoffen, zowel op civieltechnische, milieutechnische aspecten als op circulariteit. Hiermee kan worden aangetoond dat betongranulaat en vulstof gerecycled uit betonpuin met AEC-vulstof op een verantwoorde wijze in een volgende leven als grondstof in beton kan worden gebruikt.

Meer lezen in Betoniek

Over het onderzoek aan en de regelgeving voor gemalen AEC-bodemas als vulstof voor ongewapend aardvochtig beton is recent in Betoniek Vakblad het artikel ‘AEC-vulstof voor beton’ verschenen.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren